Wydarzenia - Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żywcu

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

WYDARZENIA

OGŁSZENIA PARAFIALNE I DYSPENSA

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną od soboty 17 października 2020 r. obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa sanitarnego. W kościołach może przebywać 1 osoba na 7 m2 powierzchni. W związku z tym W Konkatedrze może przebywać jednocześnie 120 osób, w kościele Św. Krzyża 70 osób, w kościele Św. Marka 20 osób, w kościele Przemienienia Pańskiego 30 osób a w Kocurowie 50 osób. Wszyscy obecni w kościele – oprócz sprawującego liturgię – mają obowiązek pełnego zasłaniania nosa i ust stosując maseczkę. W Kościele prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości.

Biskup Bielsko-Żywiecki udziela aż do odwołania dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej dla wszystkich wiernych Diecezji i przebywających na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Zachęcamy do uczestnictwa we Mszy świętej poprzez transmisje on-line, środki masowego przekazu oraz wspólną modlitwę w rodzinach. W sposób szczególny o skorzystanie z dyspensy prosimy osoby starsze, przewlekle chore i te, dla których infekcja stanowi wysokie ryzyko;

EPIDEMIA - OGŁOSZENIA Z DIECEZJI

Sytuacja, w której się znajdujemy jest dla nas wszystkich wezwaniem do odpowiedzialności i miłości bliźniego. Zasady sanitarne oraz wprowadzane obostrzenia mają nam pomóc zatroszczyć się o zdrowie i życie nasze i naszych bliskich. Dlatego bardzo prosimy wszystkich Wiernych naszej diecezji o przyjęcie ze zrozumieniem i przestrzeganie poniższych zaleceń.

Od soboty 17 października 2020 r. obowiązują nowe zasady epidemiczne:

W strefie żółtej (miasto Bielsko-Biała i powiat bielski):

W kościołach może przebywać 1 osoba na 4m2 powierzchni. Nie wolno się gromadzić wokół kościoła.

W strefie czerwonej (powiaty: cieszyński, oświęcimski, wadowicki i żywiecki):

W kościołach może przebywać 1 osoba na 7m2 powierzchni. Nie wolno się gromadzić wokół kościoła. Obowiązuje zakaz organizowania wesel i innych spotkań (chrzciny, I Komunia św., stypy).

W związku z powyższym bardzo prosimy wszystkich Wiernych o zapoznanie się i przestrzeganie poniższych zasad (zgodnie ze strefą, w której znajduje się parafia):

1. Biskup Bielsko-Żywiecki udziela aż do odwołania dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy św. dla wszystkich wiernych Diecezji i przebywających na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Zachęcamy do uczestnictwa we Mszy św. poprzez środki masowego przekazu oraz wspólną modlitwę w rodzinach. W sposób szczególny o skorzystanie z dyspensy prosimy osoby starsze, przewlekle chore i te, dla których infekcja stanowi wysokie ryzyko;

2. Zachęcamy, w miarę możliwości, do uczestniczenia we Mszy św. w tygodniu, zachowując wszystkie zalecenia sanitarne;

3. Do odwołania zostaje zawieszone udzielanie sakramentu bierzmowania;

4. Do odwołania zostają odwołane wszystkie wizytacje kanoniczne;

5. W kościołach i kaplicach nie korzystamy z posługi chóru i scholi;

6. Liczba osób mogących przebywać w kościele podczas Mszy św. i nabożeństw będzie podana na drzwiach kościołów i na stronach internetowych parafii;

7. Wszyscy obecni w kościele (kaplicy) – oprócz sprawującego liturgię – mają obowiązek pełnego zasłaniania nosa i ust (maseczka);

8. Maseczki obowiązkowo powinni nosić również posługujący w czasie liturgii (służba liturgiczna, kościelny);

9. Obowiązek noszenia maseczek obowiązuje na cmentarzu – dotyczy wszystkich, oprócz sprawującego posługę;

10. Obowiązek noszenia maseczek obowiązuje również w czasie ślubów i chrztów – dotyczy wszystkich oprócz sprawujących posługę;

11. Zachęcamy wiernych do przyjmowania Komunii świętej na rękę. W czasie każdej Mszy świętej i nabożeństwa należy umożliwić wiernym przyjmowanie Komunii świętej zarówno na rękę jak i do ust (jeżeli Komunii świętej udziela jeden ksiądz najpierw udziela na rękę, później do ust, jeżeli Komunii świętej udziela więcej szafarzy należy określić miejsca i sposób udzielania);

12. Pogrzeby organizujemy zachowując przepisy dotyczące ilości wiernych w kościele. Nie ma przeciwskazań do wnoszenia trumny z ciałem osoby zmarłej (w tym na Covid19) do kościoła;

13. Sakrament małżeństwa: prosimy narzeczonych, którzy w najbliższym czasie mają zawierać związek małżeński o skontaktowanie się z parafią, aby ustalić dalsze postępowanie (przeniesienie ślubu, bądź jego sprawowanie ze świadomością zakazu organizowania wesela);

14. Uroczystość Wszystkich Świętych: Bardzo prosimy, aby cmentarze nawiedzać w dni poprzedzające i po uroczystości, o zrezygnowanie z wyjazdów na cmentarze w innych miejscowościach i o nie organizowanie spotkań rodzinnych. W Uroczystość Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny nie organizujemy procesji na cmentarze i Mszy św. polowych na cmentarzach. Nabożeństwo za zmarłych można zorganizować w kościele zachowując obowiązujące przepisy dotyczące ilości wiernych w kościele.

Na ten trudny czas przyjmijmy również słowa Przewodniczącego KEP, Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego:

„Aktualna sytuacja epidemiczna i nałożone restrykcje są trudne dla nas wszystkich, ale musimy pamiętać, że ich celem jest troska o życie i zdrowie nasze i naszych Rodaków.

W tych trudnych okolicznościach niech nam towarzyszy ufna modlitwa, zwłaszcza w intencji chorych oraz tych, którzy stracili swoich najbliższych. Pamiętajmy także o tych osobach, które poświęcają swoje życie i zdrowie w służbie społecznej – za pracowników służby zdrowia, służb mundurowych, w tym wojska, policji i straży pożarnej.

Ludzi młodych, zaangażowanych w duszpasterstwa parafialne i akademickie, prosimy o bezpieczną pomoc osobom starszym i potrzebującym. Nie zapominajmy o tym, że zwykła rozmowa telefoniczna może dać pociechę i nadzieję.

Niech udział w Eucharystii, spowiedź, adoracja, modlitwa Słowem Bożym, również w ciągu tygodnia – z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa sanitarnego – staną się dla nas źródłem odwagi i duchowej siły.”

BIERZMOWANIE - PRZENIESIONE

Bierzmowanie młodzieży będzie przeniesione na listopad. W najbliższym czasie podamy konkrety. 

NIEDZIELA MISYJNA

Najbliższa niedziela w naszej wspólnocie parafialnej będzie przeżywane jako Niedziela Misyjna. Tradycyjnie modlitwą i ofiarą chcemy wesprzeć misyjne dzieła Kościoła. W tym roku będzie to Dom Dziecka w Santa Cruz w Boliwii, gdzie pracują nasze polskie siostry. Będzie w tym dniu z nami siostra Bonawentura z Łękawicy, która zajmuje się tymi dziećmi. Kazania wygłosi ks. Janusz Talik- Dyrektor Referatu Misyjnego naszej Diecezji Zapraszamy również do Misyjnej Kawiarenki oraz na Misyjny Kiermasz.

120217224 2652402815089955 8613078326813076057 n

ODPUST I JUBILEUSZ

 

WIELKIE ROCZNICE ROKU 2020 –W CIENIU PANDEMII

 

            Obchody przypadających na 2020 rok, jubileuszowych rocznic bardzo ważnych wydarzeń w najnowszej historii naszego narodu ze względu na stan epidemiczny i związany z nim ograniczeniami w zakresie zgromadzeń, mają dość skromny charakter.

           I tak 22 maja br. w nader skromnej formie obchodziliśmy 25-lecie obecności św. Jana Pawła II w Żywcu oraz naszej diecezji i przypadającą w tym roku setną rocznicę Jego urodzin. Ten jeden z najdłuższych pontyfikatów na stolicy Piotrowej jaki z woli Opatrzności Bożej od 1978 do 2005 roku pełnił pierwszy w historii Kościoła, papież, z plemienia Słowian z polskiego narodu, przeszedł do historii jako PONTIFEKS MAXIMUS - PIELGRZYM ŚWIATA. Nadał On, świeży impuls Nowej Ewangelizacji wpływającej na posoborowy kształt Kościoła w świecie. W tym czasie legł w gruzy komunizm, zniewalający narody bezbożną ideologią. Runęły mury podziału świata a powstała przed 40-tu laty „Solidarność”, zjednoczyła ludzi w walce o prawa samostanowienia o swojej tożsamości narodowej wyrosłej na gruncie chrześcijańskich wartości i walk niepodległościowych. Takim krytycznych momentem utrwalenia dopiero co odzyskanej po 123 latach niebytu politycznego w Europie, niepodległości w naszej najnowszej historii, była Bitwa Warszawskiej w roku 1920-tym. Obchodzimy obecnie setną rocznicę „Cudu nad Wisłą” w zwycięskiej bitwie z sowiecką Rosją, która zaważyła na losach Polski i Europy przed groźbą eskalacji na świecie komunizmu. Także wielkie znaczenie w kształtowaniu się państwowości w II RP po odzyskaniu niepodległości, miały trzy Powstania Śląskie, szczególnie II Powstanie, którego 100-tną rocznicę wybuchu również czcimy w tym roku.

            Kultywowanie w pamięci zbiorowej narodu tych wielkich patriotycznych i bohaterskich zrywów jest niezwykle ważne, gdyż odradzające się w świecie nurty neoliberalnych i neomarksistowskich tendencji urządzania świata, usiłują narzucić nową narrację w ocenie zdobyczy cywilizacyjnych opartych na tradycyjnych wartościach. Narracji zakłamującej rzeczywistość, w świetle której sprawcy wszystkich nieszczęść urastają do rangi bohaterów a ofiary sprowadzane są do roli sprawców. Dlatego świadomi tych zagrożeń liczne środowiska patriotyczne i respektujące naukę społeczną kościoła podejmują wysiłek upamiętniania tego dziedzictwa, które ukształtowało nasz niepodległy byt narodowy, poparty żywym świadectwem uczestników tych wydarzeń, w przekazie pokoleniowym.

            Jednym z przejawów takiego działania jest sprawienie z inicjatywy wspólnoty Róż Żywego Różańca w naszej parafii oraz środowiska patriotycznego ROTA, sztandaru upamiętniającego te historyczne momenty z życia narodu i kościoła, w hołdzie Maryji , która czuwa nad naszym losem i przychodzi w potrzebie kiedy o to prosimy. Uroczystość poświęcenie sztandaru, która miała miejsce w czasie sumy odpustowej odprawionej w konkatedrze żywieckiej pw. Narodzenia NMP w dniu 8 września, miała również wydźwięk rocznicowy, gdyż była to ofiara dziękczynna za 25 lat kapłańskiej posługi w kościele naszego rodaka ks. Tomasza Kotlarskiego. aktualnie pracującego w parafii św. Elżbiety w Cieszynie. Uroczystą Eucharystię koncelebrowali dziekan naszego dekanatu ks. prałat Stanisław Kozieł, ks. proboszcz Grzegorz Gruszecki oraz ks. Roman Zoń, ks. Grzegorz Kierpiec ks. Jacek Moskal.

Oprawę uroczystości uświetnił swoim śpiewem chór katedralny „Lutnia” oraz licznie reprezentowana w tradycyjnych strojach mieszczańskich Asysta Żywiecka. Zapełniona wiernymi świątynia dała wyraz przywiązania do kościoła i jego pasterzy, bo jakimże byłby on ubogi bez szafarzy tych sakramentów, które dają nam moc trwania w wierze. O święte powołania kapłańskie musimy nieustannie się modlić, by iskra takiego powołania wskrzeszona w sercach młodych ludzi nie została przygaszona ofertą tego używania świata.

                                                                                               Józef Smolicki

ROZKRĘĆ WIARĘ - WYPRAWA ROWEROWA POLSKA 2020

Wyruszyli 27 lipca br. z Żywca, by po przemierzeniu 4.tys. kilometrów po drogach całej Polski dotrzeć dziś, 27 sierpnia 2020 r., do Częstochowy. Tak właśnie uczestnicy 10. pielgrzymki rowerowej „Rozkręć wiarę” zakończyli swą miesięczną wyprawę. Spotkali się ze swymi pasterzami: bp. Romanem Pindlem i bp. Piotrem Gregerem, którzy uczestniczą na Jasnej Górze w obradach Konferencji Episkopatu Polski. Na koniec modlili się podczas Mszy św. przy Cudownym Obrazie Matki Bożej Częstochowskiej.

Kolejna pielgrzymka rowerowa, związana z ewangelizacyjnym projektem „Rozkręć wiarę”, przebiegała m.in. przez Bieszczady, Mazury, Kaszuby. Jak w poprzednich tego typu przedsięwzięciach część uczestników jechała przez cały miesiąc, inni wybrali wariant dwutygodniowego uczestnictwa. Za każdym razem jednak na trasie było ok. 20 osób.

W sumie udział w wyprawie wzięło 45 rowerzystów, którzy w ten sposób dziękowali za życie sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego oraz modlili się w powierzonych im intencjach.

Po drodze odwiedzali sanktuaria i niezwykłe miejsca. Byli m.in. w Gietrzwałdzie, Świętej Lipce, Licheniu. Z Żywca rowerzyści skierowali się do Rabki, potem do Zalipia i Kalwarii Pacławskiej. Zatrzymali się w Zamościu, a następnie w Kazimierzu Dolnym, a dalej w Kodniu. Pod koniec odwiedzili m.in. Krzeszów, Wambierzyce, Kłodawę i Czermne.

„Co roku jeździmy pod takim hasłem Rozkręć wiarę. To ma na celu pomnażanie, wzmacnianie wiary nie tylko w uczestnikach, którzy biorą udział w tych pielgrzymkach, ale przede wszystkim w tych wszystkich ludziach, do których docieramy, czy przez media, czy poprzez spotkania podczas drogi. Dajemy nadzieję. A przede wszystkim wieziemy taką Księgę Intencji, do której jest wpisanych bardzo dużo intencji. Każdy, kto wpisze swoją intencję, ma się modlić we wszystkich innych” – wyjaśnia pomysłodawca całego projektu ks. Grzegorz Kierpiec z konkatedralnej parafii w Żywcu.

Na pytanie, czy udało się podczas wyprawy rozkręcić wiarę, ks. Kierpiec odpowiada: „Myślę, że tak, bo dochodziły do nas świadectwa ludzi, którzy nam bardzo dziękowali za to, że byliśmy, że daliśmy im nadzieję, że przywróciliśmy też wiarę w młodzież, w to, że można z Panem Bogiem robić wielkie rzeczy, i wcale nie są nudne, jak niektórzy myślą”.

Wśród rowerowych pątników był Paweł Latasz i jego 8-letnia córeczka Marysia – najmłodsza uczestniczka pielgrzymki. Dziewczynka jechała na rowerze podczepionym do roweru taty. W sumie udało im się w ten sposób przejechać 900 km. „W trudnych momentach zawsze myśleliśmy o tym, po co tu jedziemy, w intencjach z Księgi Rozkręć wiarę i w naszych rodzinnych również intencjach” – tłumaczy tato. A córka dodaje: „Jazda na rowerze to jest moja bardzo wielka pasja. Np. jak się pod jakąś ciężką górę podjedzie, to jest wielka satysfakcja”.

tekst R. Karp

 

PIESZA PIELGRZYMKA ŻYWIECKA NA JASNĄ GÓRĘ

409. piesza pielgrzymka z Żywca, jedna z najstarszych zmierzających do częstochowskiego sanktuarium, dotarła na Jasną Górę. Pierwsze wzmianki w dokumentach mówiące o zorganizowanej grupie pielgrzymkowej z Żywca na Jasną Górę pochodzą z 1611 roku.

Kilkudziesięciu pątników przemierzyło prawie 180 km w ciągu 7 dni. Na błonia jasnogórskie wkroczyli przed południem w sobotę, 29 sierpnia 2020 r. Tematem tegorocznej pielgrzymki były słowa: „Najważniejsze zdrowie… ale wieczne!”.

„Tak Pan Bóg to sprawił, że idziemy rok za rokiem śladem sakramentów świętych i w tym roku przypadł nam sakrament namaszczenia chorych” – wyjaśnił ks. Tomasz Wala, główny przewodnik pielgrzymki. „Stąd hasło, a tematyka związana z sakramentem chorych, ale również z cierpieniem, ze śmiercią, z przemijaniem, z tym, dlaczego to cierpienie i czym ono jest dla nas, czy jest kara, czy jest łaską, czy Pan Bóg jej chce czy nie chce, jak ten sakrament namaszczenia chorych w nas działa i w jaki sposób my możemy odpowiadać na Bożą łaskę w nim zawartą” – dodał kapłan.

„Kto chodzi na pielgrzymkę to wie, że pielgrzymka jest generalnie związana z jakimś bólem, wyrzeczeniem, ofiarą i cierpieniem. Są ludzie, którzy pielgrzymują pokutnie, są ludzie, którzy pielgrzymują prosząc Pana Boga o dary i łaski, są ludzie, którzy dziękują, natomiast myśmy w tym roku zauważyli, że szło się bardzo trudno. Kondycyjnie byliśmy przygotowani i nie było z tym problemu, natomiast ból nóg niezwykły. Jak rozmawiałem z pielgrzymami, to nie pamiętają, żeby w taki sposób pielgrzymowali. I to prawie u wszystkich” – powiedział przewodnik, opowiadając o zasadzie ciszy.

„Wydaje mi się, że ta cisza jest przeżywana faktycznie milczeniem i zewnętrznym i tym w środku, kiedy słuchamy Pana Boga. I to się dało wyczuć” – zauważył kapłan.

Do częstochowskiego sanktuarium dojechała dziś także grupa autokarowa, by wspólnie z pieszymi pątnikami modlić się podczas Mszy św. przed cudownym Obrazem Matki Bożej. Eucharystii przewodniczył bp Roman Pindel, ordynariusz bielsko-żywiecki. Homilię wygłosił ks. Tomasz Wala.

„Pewnie każdy z was wraca do domu, jedni będą bardzo dziękować za wysłuchaną prośbę, inni za zrozumienie krzyża, który niosą, inni za otwarcie ich oczu na jakieś nowe sprawy, które się objawiły w ich życiu” – powiedział na zakończenie Eucharystii bp Roman Pindel. „Ks. Tomasz zaproponował, abyśmy wracając z tej pielgrzymki nie schodzili w ogóle z tej drogi, ale w naszej codzienności przeżywali to bycie blisko Tego, który idzie przed nami i zostawia nam ślady, po których mamy iść. (…) Trzymajmy się tej łaski Bożej, bliskości Chrystusa, Jego śladów, które nam zostawił i Matki Bożej, która nam towarzyszy, i która ochrania nas swoim płaszczem opieki” – dodał ordynariusz.

foto: BPJG

tekst: Robert Karp

 

I KOMUNIA ŚWIĘTA - PRÓBY

 

PRZYGOTOWANIE DZIECI KOMUNIJNYCH

 

Grupa 1 - dzieci ze SP nr 5 - klasy III a, b, c

Grupa 2 - dzieci ze SP nr 2 oraz z innych szkół

 

PRÓBY LITURGICZNE

 

   1.09.   15.00 - Gr. 1         8.09.       15.00 - Gr. 2

                16.15 - Gr. 2                        16.15 - Gr. 1

   3.09.   15.00 - Gr. 1         10.09.    15.00 - Gr. 2

                16.15 - Gr. 2                        16.15 - Gr. 1

   7.09.       15.00 - Gr. 1

                16.15 - Gr. 2

REPORTAŻ WYPRAWA ROWEROWA - POLSKA 2020 ROZKRĘĆ WIARĘ

Zachęcamy do obejrzenia reportażu na temat tegoricznej Jubileuszowej Wyprawy Rowerowej. 

NAUKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE ODWOŁANE

Zapisy na nauki przedmałżeńskie, narzeczeni dokonują w Duszpasterstwie Rodzin w Kurii Bielsko - Żywieckiej. 

Zapisy dokonujemy przez  link:   nauki.rodzina.bielsko.pl.

Od wrzesnia 2020 r. uczestniczyć w wykładach przy parafii konkatedralnej w Żywcu, mogą tylko Ci, którzy zapisali się  wcześniej w Duszpasterstwie Rodzin. Liczba miejsc jest  ograniczona !!! 

W zajęciach może uczestniczyć tylko 15 par