Projekt RPO WSL 2014-2020 - Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żywcu

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

logo

Widok wieza

Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żywcu realizuje inwestycję współfinansowaną środkami Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020 (Działanie 5.3 – „Dziedzictwo Kulturowe). Jest to projekt pod tytułem „Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz budowlane związane z renowacją Katedry pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żywcu w celu szerszego udostępnienia zabytku dla odwiedzających”. Umowę o udzielenie dofinansowania tego projektu podpisano z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego w sierpniu 2018 r., zapewnia ona Parafii współfinansowanie kosztów przedsięwzięcia w zakresie 85 % związanych z jego przeprowadzeniem wydatków kwalifikowanych. Celem projektu jest odzyskanie dawnych, częściowo utraconych walorów historycznych Katedry pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żywcu, wraz z efektywnym zabezpieczeniem tego zabytku przed zagrażającą mu degradacją oraz udostępnieniem jego ciekawych elementów dla zainteresowanych nimi zwiedzających. Na obecnym etapie realizacji przedsięwzięcia opracowano niezbędną do jego wdrożenia dokumentację techniczną oraz uzyskano wymagane pozwolenia.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia realizowanego przez Parafię obejmuje:

 • Naprawę oraz impregnację drewnianych elementów konstrukcyjnych Katedry – więźby nawy głównej i konstrukcji wieży,
 • Naprawę schodów kamiennych, prowadzących na wieżę,
 • Naprawę, wzmocnienie i konserwację schodów i podestów drewnianych wewnątrz wieży kościelnej,
 • Wykonanie nowych elementów konstrukcyjnych wieży, zapewniających dostęp na balkon zgodnie ze współczesnymi przepisami i standardami,
 • Adaptację balkonu wieży kościelnej, na cele związane z udostępnianiem jej zwiedzającym,
 • Renowację oraz konserwację kamiennych elementów zewnętrznych obiektu,
 • Zabezpieczenie przeciwwilgociowe kościoła,
 • Renowację elewacji wieży kościelnej,
 • Renowację ścian wewnętrznych i sufitów wybranych pomieszczeń Katedry – przedsionka oraz zakrystii,
 • Wymianę wybranych elementów stolarki – okiennej i drzwiowej,
 • Naprawę i optymalizację systemu wentylacji kościoła,
 • Wymianę instalacji grzewczej obiektu na nowy system, wraz z dostosowaniem do niego ławek,
 • Wykonanie nowej instalacji elektrycznej obiektu,
 • Zagospodarowanie terenu wokół kościoła,
 • Renowację konserwatorską drzwi, prowadzących do starej zakrystii oraz posągu Matki Boskiej, znajdującego się przy wejściu do kruchty pod wieżą.

Tablica infRezultatem zrealizowanego przez Parafię przedsięwzięcia będzie zahamowanie postępującej obecnie degradacji obiektu, jakim jest budynek Katedry p.w. Narodzenia NMP w Żywcu, zachowanie dla przyszłych pokoleń wyjątkowych walorów tego materialnego elementu regionalnej spuścizny kulturowej Żywiecczyzny oraz udostępnienie zainteresowanym osobom możliwości zwiedzania jego wnętrza, obejmujące wstęp na wieżę kościelną.

 

Cel projektu: Odzyskanie dawnych, częściowo utraconych walorów historycznych Katedry pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żywcu, wraz z efektywnym zabezpieczeniem tego zabytku przed zagrażającą mu degradacją oraz udostępnieniem jego elementów dla zwiedzających.

Planowane efekty: przeprowadzony kompleksowy remont konserwatorski Katedry pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żywcu, renowacja cennych elementów tego zabytku, wraz z ich zabezpieczeniem przed degradacją. Udostępnienie zainteresowanym osobom wybranych części Katedry, wyłączonych na obecną chwilę z możliwości zwiedzania oraz użytkowania, utworzenie tarasu widokowego na wieży Katedry, wraz z udostępnieniem tego miejsca zwiedzającym.

Wartość projektu: 3.385.985,84 PLN
Kwota wydatków kwalifikowanych: 3.296.614,18 PLN
Dofinansowanie środkami UE: 2.802.122,04 PLN

 

Udostępnij