SPRAWOZDANIE PROBOSZCZA ZA ROK 2020 - Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żywcu

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

SPRAWOZDANIE PROBOSZCZA ZA ROK 2020

  Ten kończący się rok będzie zapamiętany przez nas jako czas wyjątkowego doświadczenia, którym była pandemia koronawirusa. Bardzo wielu z nas chorowało. Pożegnaliśmy ponad 20 parafian, którzy zmarli na chorobę związaną z zakażeniem wirusem. W związku z tym przyszło nam przeżywać czas Wielkiego Postu i Wielkanocy przy bez możliwości wspólnotowego, uroczystego celebrowania liturgii. Narzucone limity sprawiły, że same święta celebrowaliśmy przy prawie pustych kościołach. Również spowiedź wielkanocna, do której przystępowały co roku tysiące parafian i przyjezdnych gości praktycznie nie odbyła się w zwyczajnej formie. Bardzo nam pomógł przekaz internetowy czy też telewizyjny, lecz w sumie bardzo nam brakowało przeżywania świętego Triduum w tradycyjnej formie. Nie odbyły się rekolekcje wielkopostne. Zostały zawieszone spotkania grup parafialnych. Musieliśmy ograniczyć działalność charytatywną. 

  Cieszymy się jednak, że latem kiedy obostrzenia zostały zredukowane bardzo wielu wiernych wróciło do świątyń. Ta trudna sytuacja bardzo wpłynęła na życie sakramentalne naszej parafii, ilość urodzin oraz pogrzebów. Musieliśmy również zrezygnować z pewnych inwestycji by móc zapewnić płace naszym pracownikom nie redukując żadnych etatów oraz uregulować wszystkie bieżąc rachunki.

Parafia i ludzie

   Nasza parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny liczy około 12 tysięcy wiernych. W obszarze parafii mamy m.in. 5 kościołów (Konkatedra Narodzenia NMP, św. Krzyża, Przemienienia Pańskiego, św. Marka i Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Kocurowie), 6 przedszkoli, 3 Szkoły Podstawowe, 5 szkół średnich, szpital i DPS.  Posługę duszpasterską w tych miejscach pełni ks. Proboszcz, 8 księży Wikariuszy i ks. Rezydent.  Dla poprawnego funkcjonowania całej parafii zatrudnionych jest ponad 20 pracowników: zakrystianie, organiści, pracownicy cmentarza, pracownice kuchni, osoby sprzątające i pracownicy administracyjni. Cieszymy się powołaniami do służby kapłańskiej. W Seminarium Krakowskim na piątym  roku studiuje kleryk Łukasz Raczek który przygotowuje się do święceń diakonatu.  

Grupy parafialne

  W naszej parafii działają grupy dla dorosłych, młodzieży i dzieci, w których można wzrastać w wierze i służbie dla innych. W spotkaniach poniższych grup uczestniczy kilkuset parafian:

 • Grupy dziecięce: Dzieci Maryi, Oaza Dzieci Bożych, Świetlica Parafialna, Ministranci
 • Grupy Młodzieżowe: Ruch Światło - Życie (OAZA), Młodzież Maryi, Świetlica parafialna, Wiara i Światło (niepełnosprawni), Lektorzy, Młodzieżowy wolontariat misyjny oraz Rodzice adopcyjni
 • Grupy dla dorosłych: Odnowa w Duchu Św., Wj 12, Rycerze Niepokalanej i grupy maryjne, Kręgi biblijne, Wincenty a Paulo, Róże Różańcowe, Poradnia dla narzeczonych, Radio Maryja, Klub Inteligencji Katolickiej, Akcja Katolicka, Domowy Kościół, Apostolstwo Dobrej Śmierci, Chór Parafialny, Grupa Uwielbienia Serca Pana Jezusa, Duszpasterstwo nauczycieli, Grupa Rozkręć Wiarę, Grupa teatralna dla Pasji Beskidzkiej, Wspólnota ewangelizacyjną Galilea.
 • Siostry Serafitki z wielkim zaangażowaniem prowadzą przedszkole. Od marca funkcjonowanie powyższych grup było bardzo ograniczone. Modlimy się gorąco aby ustała pandemia i aby była możliwość wznowienia pracy formacyjnej. 

Życie Sakramentalne

W 2020 roku chrzest przyjęło 93 dzieci w tym 22 z innych parafii, 45 chłopców i 47 dziewczynek.  56% tych dzieci przyszło na świat w małżeństwach sakramentalnych, w porównaniu do poprzedniego roku jest to wzrost o 2%. Niestety utrzymuje się tendencja, że co trzecia para rodziców prosi o chrzest dziecka, ale nie wykazuje woli zawarcia sakramentu małżeństwa, mimo braku jakichkolwiek przeszkód lub odkłada tę decyzję na później. Tylko 17 par zawarło Sakrament Małżeństwa przed Bogiem, w zeszłym roku było ich 37. Zdajemy sobie sprawę, że jednym z powodów tak niskiej liczby zawartych związków kościelnych jest pandemia, która uniemożliwia organizowanie większych uroczystości weselnych. Pogrzebów było 190, rok temu 177. Wniosek jest smutny, w tym roku dwa razy więcej osób umarło niż się urodziło. Mamy jednak nadzieję że część rodziców z racji sytuacji sanitarnej odłożyła decyzję o chrzcie na późniejszy termin. Udzielono w minionym roku tylko 20 tyś Komunii Świętych. Rok temu liczba osób przystępujących do sakramentu ołtarza wynosiła 300 tys. czyli 15 razy więcej. Jest to efekt prawie całkowitego zamknięcia kościołów w okresie wielkanocnym i dużych obostrzeń w ostatnim kwartale roku. Niestety w tym roku nie było sakramentu bierzmowania. W naszej parafii termin był trzykrotnie przekładany. Wierzymy, że uda się udzielić tego sakramentu młodym parafianom w najbliższych miesiącach nowego roku. Do I Komunii Świętej we wrześniu przystąpiło 142 dzieci, rok temu 78. 

Caritas

 W parafii ma miejsce wiele inicjatyw charytatywnych, ukierunkowanych na pomaganie tym, którzy potrzebują naszego wsparcia. Wszelkimi działaniami kierują Siostry Miłosierdzia. Aktywnie działa 20 wolontariuszy. W okresie Wielkanocy i Bożego Narodzenia, pomimo pandemii, dostarczyliśmy potrzebującym ok. 300 paczek. Do kwietnia dwa razy w tygodniu ze świetlicy parafialnej, prowadzonej przez Siostry, korzystało ponad 60 dzieci w wieku od 5 do 17 lat. Parafia finansuje obiady dla dzieci, które najbardziej potrzebują wsparcia. W ramach działania świetlicy zorganizowano w lutym zimowisko dla dzieci oraz półkolonie. 

Ruch Wiara i Światło w szczególny sposób pomaga osobom niepełnosprawnym. Kilkanaście osób ubogich korzysta ze stałej pomocy materialnej, m.in. polegającej na wykupowaniu lekarstw.

Pomogliśmy również misjonarzom i misjonarkom oraz osobom będącym w szczególnej potrzebie materialnej przekazując podczas zbiórek przed kościołami w sumie kwotę przekraczającą 50 tys. złotych. 

Wydarzenia Parafialne  

 • W styczniu w Korowodzie Trzech Króli wzięło udział kilka tysięcy osób.
 • W sierpniu mimo pandemii około 80 osób uczestniczyło w kolejnej  Żywieckiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę.
 • Wolontariat misyjny i rodzice adopcyjni pod przewodnictwem sióstr Serafitek zorganizowali niedzielę misyjną i kolędowanie. Niestety nie było możliwości dotarcia do mieszkańców naszej parafii. 
 • Odbyła się w wakacje kolejna wyprawa rowerowa o charakterze ewangelizacyjnym "Rozkręć Wiarę", tym razem 40 pielgrzymów udało się do polskich sanktuariów pokonująć w sumie 4000 km.
 • Została przygotowana przez grupę teatralną Multimedialna Pasja Beskidzka na czas pandemi (jest dostępna w internecie pod podaną nazwą)
 • 6 stycznia 2020 odbyło się otwarcie wieży parafialnej z punktem widokowym. Udało się sfinalizować wszelkie rozliczenia związane z tym przedsięwzięciem. 

Sprawy gospodarcze

  Z racji pandemii ten rok był trudny dla bardzo wielu rodzin, gdyż zostały one pozbawione części dochodów finansowych niezbędnych do normalnego funkcjonowania. Parafia również doświadczyła tych trudności, dlatego musieliśmy pewne inwestycje przełożyć na przyszły rok. Jednak dzięki Waszej ofiarności nie musieliśmy nikogo zwalniać. Wypłaciliśmy wszystkie należności nie zadłużyliśmy parafii. Zapewniliśmy godziwe utrzymanie wszystkim naszym pracownikom, którym bardzo dziękujemy za rzetelną i ofiarną pracę. Udało się jednak podjąć następujące przedsięwzięcia:   

 • Dokończenie remontu wieży oraz udostępnienie jej dla  zwiedzających. W sumie około 3000 osób skorzystało z możliwości oglądania panoramy Żywca z galerii widokowej naszej wieży
 • remont klatki schodowej oraz korytarzy w Domu Katolickim z wymianą instalacji elektrycznej
 • malowanie dwóch mieszkań księży wikariuszy i gruntowny remont jednej z łazienek
 • pomalowanie płotu przy kościele Św. Krzyża
 • niezbędne remonty w kamienicy przy Rynku 12
 • rozpoczęcie renowacji terenów zielonych wokół katedry: usunięcie roślin chorych powodujących zawilgocenie budynku katedry. Na wiosnę dokonamy niezbędnych nasadzeń, odnowimy trawniki i przygotujemy kwiatowe rabaty.
 • W maju zakończono prace związane z przygotowaniem kaplicy domowej pod wezwaniem Pana Jezusa Dobrego Pasterza w budynku plebani. Poświęcenia kaplicy w ostatni dzień maja w dniu zesłania Ducha św. dokonał biskup R. Pindel 
 • Na naszym cmentarzu w dzień Wszystkich Świętych dokonaliśmy poświęcenia Grobu Dziecka Utraconego, gdzie będziemy dokonywać pochówku dzieci, które zmarły przed urodzeniem. Jest to również miejsce gdzie modlą się rodzice, którzy nie mogli dokonać takiego pogrzebu a stracili swoje dziecko.
 • Na cmentarzu uruchomiono nowe ujęcie wody z wodociągu miejskiego od ulicy Granitowej. Dokonano generalnego remontu pozostałych studni wodociągowych.
 • Uruchomiono program informatyczny pomagający w zarządzaniu cmentarzem.
 • Poczyniono przygotowania by w tym roku udostępnić możliwość odszukania bliskich osób zmarłych pochowanych na cmentarzu za pomocą przeglądarki internetowej  
 • Przygotowano dokumentację techniczna oraz wszelkie pozwolenia związane w z wymianą schodów wejściowych do kościoła Przemienienia Pańskiego
 • W kościele Świętego Krzyża przygotowano dokumentację  techniczną i projektową celem wykonania zabezpieczeń przeciwpożarowych.
 • W kościele św. Marka dokonano generalnego remontu organów.

   Dziękujemy Panu Bogu za dar czasu, osób i ich ofiarność, dzięki której w naszej rodzinie parafialnej mogliśmy zadbać nade wszystko o to co duchowe i zatroszczyć się o ludzi potrzebujących wsparcia i przeprowadzić niezbędne remonty i naprawy oraz przygotować się do nowych inwestycji. 

  Pragniemy życzyć aby nowy 2021 rok był czasem zakończenia trudnego doświadczenia pandemii i abyśmy mocno trzymali się Bożej Miłości.

  Z wyrazami szacunku zachowujący w serdecznej modlitewnej pamięci ks. Proboszcz Grzegorz Gruszecki oraz wikariusze ks. Piotr Jarosz, ks. Grzegorz Kierpiec, ks. Ryszard Grabczyk, ks. Jerzy Łukowicz, ks. Jacek Moskal, ks. Grzegorz Pydych, ks. Mateusz Wojtusiak, ks. Tomasz Wala, ks. Bartosz Łacek.

 

Share

1000 Characters left