Bierzmowanie - Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żywcu

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Warunki uczestniczenia w przygotowaniu do bierzmowania w parafii konkatedralnej w Żywcu:

1. Rola i obowiązki rodziców przy bierzmowaniu

Rodzice są osobami bezpośrednio odpowiedzialnymi za wychowanie swojego dziecka w duchu wiary i mają współpracować z katechetami odpowiedzialnymi za przygotowanie do bierzmowania.

* Część przygotowania do bierzmowania stanowi katecheza szkolna, udział w niej, postawa ucznia, zachowanie, jak również uzyskane oceny (młodzież nie uczęszczająca do Gimnazjum nr 2 w Żywcu na początku przygotowań zgłasza informację do katechety o rozpoczęciu przygotowania do bierzmowania – zasadniczo jest to pierwsza klasa gimnazjum).

* Dla rodziców przewidziane są 2 lub 3 spotkania organizacyjne, kiedy dziecko jest w trzeciej klasie gimnazjum (termin podany w ogłoszeniach parafialnych).

2. Obecność na spotkaniach przygotowawczych

Spotkania przygotowawcze w parafii odbywać się będą raz w miesiącu – w trzeciej klasie gimnazjum (w podanych terminach).

* Kandydat do sakramentu zobowiązany jest do prowadzenia indeksu bierzmowanych (cykl trzy letni).

3. Życie Liturgiczne

Kandydaci mają obowiązek uczestniczenia w każdą niedzielę we Mszy św.

Wpisy do indeksu będą obejmowały udział w wybranych nabożeństwach (np. roraty, droga krzyżowa) i sakramentalną spowiedź (wg ustaleń w indeksie) oraz we wspólnym spotkaniu. Dokładne wskazówki zostaną przekazane na spotkaniach formacyjnych, w ogłoszeniach parafialnych oraz umieszczone na stronie parafialnej.

4. Zaliczenia i egzaminy

Kandydaci zobowiązani są do uzyskania zaliczeń potwierdzających ich wiedzę z zakresu wiadomości: katechizmu, bierzmowania, liturgii sakramentu bierzmowania. Pytania zaliczane są u swoich katechetów. Wpis z zaliczenia w indeksie.

Świadek Bierzmowania musi spełniać warunki określane prawem kościelnym.

Kodeks Prawa Kanonicznego (Kodeks Jana Pawła II z 1983):

Kan. 892 – Wedle możności bierzmowanemu powinien towarzyszyć świadek, który ma troszczyć się, ażeby bierzmowany postępował jako prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem.

ŚWIADEK BIERZMOWANIA

Wybór świadka Bierzmowania

1. Wyboru dokonuje kandydat albo jego rodzice (opiekunowie).

2. Wypada, aby był nim chrzestny –  w ten sposób jaśniej zaznacza się związek między chrztem a bierzmowaniem, a funkcje i obowiązki chrzestnego mogą być spełnione w sposób bardziej skuteczny.

3. Nie wyklucza się jednak możliwości wybrania osobnego świadka bierzmowania.

4. Świadkiem bierzmowania nie może być rodzic bierzmowanego (wyjaśnienie Kongregacji do spraw Sakramentów i Kultu Bożego, „Notitiae” 20 (1984), nr 211, s. 86.).

Przymioty świadka

1. Ukończył 16 lat i jest wystarczająco dojrzały do spełnienia tego zadania.

2. Należy do Kościoła katolickiego i przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię.

3. Jest duchowo przygotowany do tej funkcji.

4. Prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić.

5. Nie jest wykluczony przez prawo do spełniania czynności świadka bierzmowania.

Zadania świadka:

1. Przygotowuje do przyjęcia sakramentu.

2. Przedstawia szafarzowi bierzmowania do namaszczenia krzyżmem.

3. Pomaga w wiernym wypełnianiu przyrzeczeń  złożonych na chrzcie, zgodnie z natchnieniami Ducha Świętego, którego otrzymali.

4. Troszczy się, ażeby bierzmowany postępował  jako prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem.

Share