Rycerstwo Niepokalanej - Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żywcu

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Spotkania: II środy miesiąca, po Mszy św. wieczornej w Domu Katolickim

Opiekun: ks. Grzegorz Guga

Wspólnota zawiązała się 8 grudnia 2004 roku w święto Niepokalanego Poczęcia NMP. Przystąpiło do niej 169 parafian, którzy po złożeniu pisemnej deklaracji, ślubowaniu (akt całkowitego oddania się Matce Bożej Niepokalanej) otrzymali dyplomiki członkowskie.
Z tego licznego grona Rycerzy Niepokalanej wyłoniła się grupa członków, którzy podjęli formację w ramach struktur organizacyjnych określonych w Statutach Generalnych stowarzyszenia jako MI-2. Wtedy też został wyłoniony pierwszy zarząd na 4 – letnią kadencję, którym kierowała prezes pani Maria Duda, a asystentem kościelnym został
ks. Piotr Leśniak. Obecny zarząd, którego kadencja wygasa w czerwcu 2017 roku składa się z następujących osób:
Prezes: Józef Smolicki
Wiceprezes: Cecylia Piątek
Sekretarz: Magdalena Szablicka
Ekonom: Ewa Matyszkowicz
Doradcy: Maria Biel
Teresa Juchniewicz
oraz Komisja Rewizyjna w składzie:
Czesława Gawron i Władysława Pryszcz
Asystentem Kościelnym był ks. Grzegorz Kierpiec a obecnie jest ks. proboszcz Grzegorz Gruszecki
Na dzień dzisiejszy aktywnych członków Rycerstwa działających w ramach MI-2 jest 35 osób. Pozostali członkowie Rycerstwa Niepokalanej uczestniczą w Stowarzyszeniu w ramach MI-1.
W roku 2008 ukonstytuował się Zarząd Diecezjalny Rycerstwa Niepokalanej diecezji
Bielsko-Żywieckiej z asystentem kościelnym ks. Jackiem Pędziwiatrem. Od roku 2008 do 2010, wspólnota nasza trzykrotnie organizowała coroczny diecezjalny dzień skupienia w święto wspomnienia Najświętszego Imienia Maryi 12 września, który stał się stałym elementem formacji duchowej naszego stowarzyszenia. Członkowie naszej wspólnoty aktywnie uczestniczą w strukturach Zarządu Diecezjalnego w zgromadzeniach organizowanych przez Zarząd Narodowy w Niepokalanowie oraz w działalności Centrum św. Maksymiliana Kolbego w Harmężach.
Na szczeblu parafialnym wspólnota nasza spotyka się w każdą trzecią środę miesiąca z asystentem kościelnym w rozważaniu naszego powołania do świętości za wzorem Niepokalanej. W każdą środę przed nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy rozważamy w kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu tajemnice różańca świętego oraz każdego roku w dniu 8 grudnia święto Niepokalanego Poczęcia NMP uczestniczymy w oprawie liturgicznej ołtarza przez czytanie lekcji, śpiew psalmów, przygotowanie darów ofiarnych oraz przyjmowanie w poczet wspólnoty nowych członków. Wspólnota nasza niemal co roku inicjowała i brała udział w pielgrzymkach autokarowych do różnych sanktuariów i miejsc mających szczególny udział w historii naszej ojczyzny w obronie wiary i chrześcijańskiej tożsamości naszego narodu. Niestrudzonymi organizatorami tych pielgrzymek byli nasi opiekunowie ks. Piotr Leśniak i ks. Grzegorz Kierpiec.
Nasze cele i zadania określone zostały w Dyrektorium Narodowym Stowarzyszenia
(rozdz. II ξ 5,6) „Rycerstwa Niepokalanej” w Polsce a najprościej można by je streścić mottem: żyć jak Niepokalana w całkowitym oddaniu się w służbie Bogu i bliźnim w ofiarnej miłości poszerzając zasoby Królestwa Chrystusowego w sobie i w świecie.
Święty Maksymilian założyciel Rycerstwa Niepokalanej, wizjoner czasów przyszłych wskazał światu ratunek przed wrogiem zatracenia dusz ludzkich przez akt całkowitego oddania się Matce Bożej Niepokalanej jako narzędzie w Jej matczynych rękach w ciągłym nawracaniu i coraz głębszym otwieraniu się na łaskę uświęcenia i zbawienia własnego i wszystkich bliźnich. W tym zawiera się cała duchowość Rycerstwa Niepokalanej – szerzenie Królestwa Chrystusowego pod opieką i za pośrednictwem Matki Bożej Niepokalanej.
W związku z przypadającym w 2017 roku jubileuszem 100-lecia powstania Rycerstwa Niepokalanej pragnieniem naszej wspólnoty jest ożywienie działalności Rycerstwa Niepokalanej w parafii do czego zachęcamy wszystkich, którym leży na sercu jak najwierniejsze oddanie się w służbie Kościoła Chrystusowego przez pośrednictwo Jego Matki.

Józef Smolicki

Share