Kościół w Starym Żywcu - Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żywcu

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Skan pocztówki wg fot. W. Dobosz  Kościół w Starym Żywcu 1 lata 30 XX w. ze zbiorów G. SzczepaniakPierwszym kościołem, który powstał na Żywiecczyźnie był kościół w Starym Żywcu, wzniesiony w I połowie XIV wieku. Fakt ten potwierdzają wzmianki historyczne o mieście, pochodzące z lat 1325 -1327. Nadmieniają one o opłacaniu świętopietrza przez mieszkańców parafii i odnoszą się do kościoła w Starym Żywcu, za czasów gdy proboszczem żywieckiej fary był pleban Engbertus.

Kościół ten na początku XVI wieku został zniszczony podczas powodzi, ale szybko go odbudowano, częściowo z elementów zniszczonego przez powódź kościoła. W 1507 roku odbudowano kościół starożywiecki i przetrwał on ponad 400 lat, aż do II Wojny Światowej. W trakcie działań wojennych w kwietniu 1945 roku został doszczętnie spalony.

Zdjęcia niestniejącego kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Starym Żywcu

Kościół p.w. Wszystkich Świętych był pięknym i bardzo cennym zabytkiem drewnianego budownictwa  sakralnego typu śląsko-morawskiego, w stylu gotyckim z późniejszymi przeróbkami nie wpływającymi na ogólny styl obiektu. Kościół był otoczony sobotami, tj. niskimi podcieniami wspartymi na słupach, przykrytymi  jednospadowym dachem.

Większość wyposażenia uległa zniszczeniu w czasie działań wojennych. Niektóre jednak rzeźby gotyckie pochodzące z tego kościoła przetrwały, gdyż jeszcze przed II Wojną Światową zostały przekazane do Muzeum Narodowego w Krakowie lub znalazły swoje miejsce w innych kościołach. Tak też było z pięknym tryptykiem z ok. 1400 r. Jego skrzydła, przedstawiające dwunastu apostołów znajdują się w Muzeum Narodowym w Krakowie, natomiast część środkowa tryptyku z posągiem Matki Boskiej i Chrystusa znajduje się w kaplicy w Żywcu-Moszczanicy na Rędzinie.

Po wojnie, na miejscu zniszczonej świątyni postawiono budowlę tymczasową, w której odbywały się nabożeństwa. W związku z planami powstania Jeziora Żywieckiego, ogłoszonymi w 1950 r., do odbudowy nie doszło. Parafia została przeniesiona do Zarzecza wraz z budynkiem drewnianej kaplicy tymczasowej.

Wokół kościoła znajdował się cmentarz, spoczywały na nim m.in. ofiary epidemii czerwonki z 1917 r. Część mogił została przeniesiona, utworzono w tym celu zbiorowe groby na cmentarzu Przemienienia Pańskiego w Żywcu.

Share