Zwiedzanie wieży - Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żywcu

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

W 2019 roku Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żywcu zrealizowała rzeczową część projektu pod nazwą: „Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz budowlane związane z renowacją Katedry pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żywcu w celu szerszego udostępnienia zabytku dla odwiedzających”. Podjęcie i przeprowadzenie tej inwestycji było możliwe dzięki objęciu związanych z nią kosztów współfinansowaniem środkami Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.3 „Dziedzictwo kulturowe”. Umowę o dofinansowanie tego projektu z Zarządem Woj. Śląskiego podpisano 22 sierpnia 2018 r., roboty budowlane rozpoczęto w styczniu 2019 r., a zakończono je w listopadzie 2019 r.

W ramach przedsięwzięcia w Katedrze Żywieckiej zrealizowano szereg szeroko zakrojonych robót: budowlanych, instalatorskich i renowacyjnych. Ich zasadniczym efektem jest zahamowanie niszczenia tego budynku, jakiemu ulegał on w związku z upływem czasu, jego efektywna ochrona przed degradacją, a także udostępnienie do zwiedzania tych jego części, które od lat były zamknięte dla wiernych, czy turystów. Pięćset letnie mury świątyni zostały zabezpieczone przed wilgocią z gruntu wykonanym drenażem obwodowym - dzięki niemu woda jest obecnie efektywnie odprowadzana od ścian przyziemia, przez co skutecznie wyeliminowano zagrożenie ich niszczenia. Zaimpregnowano drewniane elementy konstrukcji – tak w wieży jak i w nawie głównej. Wymagające tego fragmenty zostały naprawione (schody, podesty), czy poddane profesjonalnej renowacji – np. historyczne elementy kamienne. Szeroki zakres prac renowacyjnych przeprowadzono wewnątrz świątyni – w obrębie ścian i sufitów (np. w przedsionku, klatce schodowej, czy zakrystii). Wymieniono liczne elementy stolarki – okiennej i drzwiowej, zachowując walory estetyczne, czy stylistyczne tych detali. Co szczególnie ważne udało się wyposażyć historyczny obiekt w bardzo szeroki zakres nowoczesnych instalacji, typowych dla budynków współczesnych, bez znaczącej ingerencji w jego wygląd (efektywna instalacja wentylacyjna, zapewniająca korzystny mikroklimat nie tylko dla ludzi lecz także historycznych elementów wyposażenia, zgromadzonych wewnątrz kościoła, instalacja zabezpieczenia p.poż., w tym nowoczesny system wczesnej detekcji zagrożeń i powiadamiania o ich występowaniu służb i straży bez udziału ludzi, instalacja elektryczna i oświetleniowa, zapewniająca odpowiednie wyeksponowanie wnętrza, czy w końcu instalacja grzewcza, która w tych grubych, kamiennych murach zapewni komfort cieplny w chłodne, jesienne, czy zimowe dni).

 

To co najbardziej rzuca się w oczy to elewacja – skuto odspajające się fragmenty i odparzone pęcherze, wyczyszczono ją z osadów, nalotów i innych zanieczyszczeń, zmyto zacieki, wykonano niezbędne uzupełnienia i przeprowadzono szeroki zakres robót tynkarskich. Usunięto przy tym różnego rodzaju elementy, które wykonano w niedawnej przeszłości, a które nie przystawały do historycznego, zabytkowego charakteru budowli. Wewnątrz wieży wykonano nowoczesną konstrukcję stalową – spiralne schody wachlarzowe, zapewniające możliwość przedostania się na balkon, który od lat był całkowicie wyłączony z jakiegokolwiek użytkowania. Zrealizowano to z pełnym poszanowaniem dla drewnianych elementów, które zostały zastane w wieży, żadnego z nich nie usuwając, czy niszcząc. Można stwierdzić, że wieża uzyskała nowy, nowoczesny, drożny i bezpieczny ciąg komunikacyjny, nie tracąc tego starego, znanego i z trudem dotychczas użytkowanego. Można w niej teraz obserwować symbiozę tradycji i nowoczesności. Kompleksowo odrestaurowano balkon, przede wszystkim jego liczące setki lat kamienne elementy z piaskowca oraz posadzkę. Wykonano przy tym sporo prac, nakierowanych na zapewnienie pełnego bezpieczeństwa zwiedzającym – zainstalowano siatki, kraty, pochwyty, bariery, co ważne takie, które nie rzucają się w oczy, psując efekt wykonanej renowacji i szpecąc ten zabytek.

Historyczna wieża została wyposażona w nowoczesne multimedia, zakupiono przy tym elementy, dzięki którym możliwe będzie zaaranżowanie ciekawej ekspozycji, dotykającej wielu interesujących tematów, dla których wspólnym mianownikiem będą Katedra, Żywiecczyzna i kultura. Integralnym elementem przeprowadzonych robót było zagospodarowanie terenu wokół Katedry, w tym przeprowadzenie prac brukarskich, dzięki którym można bezpiecznie i komfortowo poruszać się wokół kościoła.

Kwota kosztów kwalifikowanych, jakie poniesiono w związku z realizacją opisywanej inwestycji to: 3.296.614,18 PLN, a uzyskane przez Parafię dofinansowanie to: 2.802.122,04 PLN.

 

 

Informacje  dotyczące dni i godzin zwiedzania:

Od poniedziałku do soboty w godzinach

  • od 10:00 do 18:00 - maj - październik,
  • od 10:00 do 16:00 - listopad - kwiecień.

W niedzielę od 13:30 do 16:00. Można wchodzić co pół godziny. 

Bilety dostępne w kawiarnii "Przystań", ul. Zamkowa 12.

 

Cennik:

Bilet dla osoby dorosłej kosztuje 10 zł, dla studentów, młodzieży i dzieci od 7- 18 roku życia oraz dla emerytów i rencistów  5 zł. Dzieci do 6 lat wejście za darmo. Dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny wstęp dla każdej osoby 5 zł.)

 

Kontakt tel. 721 302 681 do kawiarenki Przystań dla rezerwacji wejścia

 

 

 

 

 logotyp

Share