Chrzest - Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żywcu

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Sakrament Chrztu świętego w parafii konkatedralnej udzielany jest w pierwszą niedzielę każdego miesiąca o godz. 12.30 oraz w trzecią niedzielę każdego miesiąca o godz. 16.00. W razie konieczności, w wyjątkowych sytuacjach, także w innym terminie, który trzeba uzgodnić z duszpasterzem.

Dziecko do chrztu należy zapisać w kancelarii parafialnej przynajmniej tydzień wcześniej, przedstawiając:

- zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o dopuszczeniu do godności rodziców chrzestnych

- metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka (rodzice dziecka, którzy żyją bez ślubu kościelnego nie mając przeszkód do jego zawarcia – winni tę sprawę uregulować jak najszybciej)

- wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego

- jeśli rodzice dziecka nie mieszkają na terenie parafii Narodzenia NMP w Żywcu - zgodę proboszcza parafii miejsca zamieszkania rodziców (nie sugerujemy się miejscem zameldowania)

Chrzestnym może być chrześcijanin, który przyjął sakrament bierzmowania, ukończył 16 lat i prowadzi życie zgodne z wiarą katolicką. Zaświadczenie wydaje parafia w miejscu zamieszkania chrzestnego.

Rodzicami chrzestnymi nie mogą być:

- osoby żyjące w związkach niesakramentalnych

- nie uczęszczające regularnie na Mszę św. w niedziele i święta

- nie przystępujący do sakramentów świętych

- nie uczęszczający na lekcję religii (dotyczy młodzieży szkolnej)

- publiczni gorszyciele

Zgłoszenie dziecka do chrztu dokonuje się w kancelarii parafialnej przez przynajmniej jednego rodzica przedstawiając ww dokumenty.

Rodzice i chrzestni są zobowiązani do uczestniczenia w pouczeniu przed chrzcielnym (po Mszy św. wieczornej w sobotę poprzedzającą chrzest) w Domu Katolickim.

Share

1000 Characters left