Chrzest - Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żywcu

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Chrzest

 

Sakrament Chrztu świętego w parafii konkatedralnej udzielany jest:

w pierwszą niedzielę każdego miesiąca o godz. 12.30

w trzecią niedzielę każdego miesiąca o godz. 16.00.

W razie konieczności, w wyjątkowych sytuacjach, także w innym terminie, który trzeba uzgodnić z duszpasterzem.

 

Dziecko do chrztu należy zapisać w kancelarii parafialnej przynajmniej tydzień wcześniej, przedstawiając:

 wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego

 zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o dopuszczeniu do godności rodziców chrzestnych, jeśli zamieszkują oni poza naszą parafią

 jeśli rodzice dziecka nie mieszkają na terenie parafii Narodzenia NMP w Żywcu - zgodę proboszcza parafii miejsca zamieszkania rodziców (nie sugerujemy się miejscem zameldowania)

 

Chrzestnym może być chrześcijanin, który przyjął sakrament bierzmowania, ukończył 16 lat i prowadzi życie zgodne z wiarą katolicką. Zaświadczenie dla rodziców chrzestnych wydaje parafia w miejscu faktycznego zamieszkania.

 

Rodzicami chrzestnymi nie mogą być:

 osoby żyjące w związkach niesakramentalnych

 nie uczęszczające regularnie na Mszę św. w niedziele i święta

 nie przystępujący do sakramentów świętych

 nie uczęszczający na lekcję religii (dotyczy młodzieży szkolnej)

 

Zgłoszenie dziecka do chrztu dokonuje się w kancelarii parafialnej przez przynajmniej jednego rodzica przedstawiając ww dokumenty.

 

Rodzice i chrzestni uczestniczą w pouczeniu przedchrzcielnym (w sobotę poprzedzającą chrzest, po Mszy św. wieczornej ) w Domu Katolickim.

Share