Małżeństwo - Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żywcu

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZAWARCIA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

  • dowód osobisty
  • metryka chrztu, jeżeli chrzest był poza parafią Narodzenia NMP w Żywcu; dokument ten nie może być datowany wcześniej niż 6 miesięcy od ustalonej daty ślubu
  • świadectwo ostatniej ukończonej katechezy szkolnej 
  • świadectwo ukończenia kursu przygotowującego do zawarcia małżeństwa oraz potwierdzenie udziału w spotkaniach w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające stan wolny narzeczonych do zawarcia małżeństwa konkordatowego; dokument ten nie może być datowany wcześniej niż 6 miesięcy od ustalonej daty ślubu
  • jeśli wcześniej zawarto związek cywilny - akt ślubu
  • w wypadku wdowców - akt zgonu współmałżonka
  • dane świadków: imię i nazwisko, adres zamieszkania
  • jeśli żadne z narzeczonych nie mieszka na terenie parafii Narodzenia NMP w Żywcu - zgoda proboszcza parafii miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych na spisanie protokołu i pobłogosławienie małżeństwa

 

PROTOKOŁY PRZEDŚLUBNE SPISYWANE SĄ 3 MIESIĄCE PRZED PLANOWANĄ DATĄ ŚLUBU

W KANCELARII PARAFIALNEJ W GODZINACH URZĘDOWANIA.

PROSIMY O KONSULTOWANIE DATY ŚLUBU NAJWCZEŚNIEJ, JAK TO JEST MOŻLIWE

 

W PARAFII KONKATEDRALNEJ NIE BŁOGOSŁAWIMY MAŁŻEŃSTW W PIĄTKI

 

Informacje Wydziału Rodzin 2022
1. Wszystkie pary zgłaszają się przez formularz internetowy na stronie nauki.rodzina.bielsko.pl.
Informacje dla narzeczonych dostępne są również na stronie diecezja.bielsko.pl w zakładce „narzeczeni”.
2. Po zgłoszeniu się koordynatorka w danym rejonie przedstawi terminy i formy dostosowane do możliwości i oczekiwań przygotowujących się do sakramentu. Parom w uzasadnionych przypadkach proponujemy przygotowanie indywidualne.
3. Staramy się podnosić jakość nauk i uatrakcyjniać ich formę, (forma „randkowa” nauk z czasem przeznaczonym na dialog w ramach pary, ilość uczestników ograniczona do 15 par w ramach jednego kursu, zestaw materiałów).
4. Przyjmujemy na nauki wyłącznie osoby mieszkające na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej (konieczne jest aby na terenie diecezji mieszkało przynajmniej jedno z narzeczonych).
5. Nauki i spotkania w poradni dostosowane są również do narzeczonych:
• mających już „długi staż” bycia w związku
• będących już rodzicami
• żyjących już w związku cywilnym
• mieszkających za granicą
• „nie mających czasu” na przygotowanie do sakramentu małżeństwa
• chcących zawrzeć małżeństwo mieszane
• powtórnie zawierających sakrament małżeństwa
• mający „szybki termin” ślubu
6. Dlaczego warto posyłać na nauki nawet pary „z dłuższym stażem”
Podczas spotkań mogą:
• narzeczeni zweryfikować swoje oczekiwania
• wybrzmieć trudności z jakimi się zmagają np. uzależnień, dysfunkcji, błędy w wychowywaniu dzieci
• jeśli trwają już dłuższy czas w związku mogą dokonać podsumowania tego okresu i zastanowić się nad ew. korektami swojego postępowania
• jeśli będzie taka potrzeba mogą poprosić o kontynuację rozmów w poradni bądź otrzymać propozycje przekierowania do specjalistów
• doświadczyć „resetu” w przypadku ponownego małżeństwa
• uświadomić sobie pojawiające się różnice w przypadku małżeństw mieszkalnych
• w razie późniejszych trudności małżonkowie wiedzą do kogo mogą się zwrócić o pomoc – w czasie nauk poznają konkretnych doradców, dostają namiary na miejsca pomocy

Share