APEL​ KEP NA CZAS ADWENTU  - Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żywcu

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

APEL​ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI​
NA CZAS ADWENTU


Dla ludzi wierzących każdy Adwent jest czasem szczególnym.
Jest czasem oczekiwania z wiarą na powtórne przyjście Zbawiciela na
ziemię, a jednocześnie przygotowania się do obchodów Uroczystości
Bożego Narodzenia.
Narodziny Jezusa zmieniły wszystko. Zmienił się bieg historii.
Zmienił się świat. Zmienił się człowiek. Zmiany były tak głębokie, że od
narodzin Jezusa rozpoczęliśmy liczyć czas.
W porównaniu z poprzednimi, tegoroczny Adwent będzie
wyjątkowy. Pandemia zmieniła nasz codzienny sposób funkcjonowania,
również w wymiarze duszpasterskim i praktyk religijnych. W wielu
osobach wywołuje ona lęk i niepewność. W wielu już zostawiła trudne
doświadczenie choroby, a nawet śmierci bliskiej osoby.
Właśnie dlatego prosimy, aby w nadchodzącym czasie otworzyć
nasze serca na nadzieję, którą przynosi Chrystus. Niech oczekiwanie na
spełnienie tej nadziei umocni naszą wiarę, stając się źródłem pokoju
serca oraz przyczyni się do przemiany nie tylko pojedynczych osób, ale i
całych społeczności – naszych rodzin i naszej ojczyzny.
Zachęcamy wiernych do uczestnictwa w codziennych Mszach
Świętych Roratnich, do spotkań z przebaczającym Jezusem w
Sakramencie Pojednania, do prywatnej bądź wspólnotowej adoracji
Najświętszego Sakramentu w ciągu tygodnia, przy zachowaniu
wszystkich obostrzeń sanitarnych.
Kapłanów prosimy o jeszcze większą gorliwość duszpasterską –
zgodnie ze wskazaniami swoich biskupów – zwłaszcza odnośnie do
celebracji Eucharystii, posługi konfesjonału i innych sakramentów oraz
duszpasterskiego towarzyszenia wiernym w ich codziennych
zmaganiach. Serdecznie prosimy wszystkich księży proboszczów, aby
stwarzali wiernym możliwość uczestnictwa w rekolekcjach

adwentowych zarówno w kościele, jak i on-line.
Jako kapłani, nie szczędźcie czasu, aby codziennie spotykać się
ze Słowem Bożym, trwać przed Najświętszym Sakramentem, modląc się
za naszych parafian – o głęboką wiarę, o świętość życia, za Kościół i
wreszcie za naszą ojczyznę – o pokój i umacnianie jej chrześcijańskiej
tożsamości.
Niech adwentowy czas oczekiwania będzie dla nas zadatkiem tej
nadziei, która spełni się wraz z ostatecznym przyjściem Bożego Syna.
Wszystkim z serca błogosławimy,✠ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji
Episkopatów Europy (CCEE)


✠ Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski
Wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski✠ Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny KEP

Share

1000 Characters left