WIEŻA KONKATEDRY I OPIS PRAC REMONTOWYCH - Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żywcu

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

WIEŻA KONKATEDRY I OPIS PRAC REMONTOWYCH

 

Zakres przeprowadzonych prac W mijającym roku w Katedrze Żywieckiej zrealizowano szereg szeroko zakrojonych robót budowlanych, instalatorskich i renowacyjnych. Ich zasadniczym efektem jest zahamowanie niszczenia tego budynku, jakiemu ulegał on w związku z upływem czasu, jego efektywna ochrona przed degradacją, a także udostępnienie do zwiedzania tych jego części, które od lat były zamknięte dla wiernych, czy turystów. Pięćset letnie mury świątyni zostały zabezpieczone przed wilgocią z gruntu dzięki wykonanemu drenażowi obwodowemu, dzięki niemu woda będzie skutecznie odprowadzana od ścian przyziemia, przez co skutecznie wyeliminowano zagrożenie ich niszczenia. Zaimpregnowano drewniane elementy konstrukcji – tak w wieży jak i w nawie głównej. Wymagające tego fragmenty zostały naprawione (schody, podesty), czy poddane profesjonalnej renowacji – np. historyczne elementy kamienne. Szeroki zakres prac renowacyjnych przeprowadzono wewnątrz świątyni – w obrębie ścian i sufitów (np. w przedsionku, klatce schodowej, czy zakrystii). Wymieniono liczne elementy stolarki – okiennej i drzwiowej, zachowując walory estetyczne, konserwatorskie, czy stylistyczne tych detali. Co szczególnie ważne udało się wyposażyć historyczny obiekt w bardzo szeroki zakres nowoczesnych instalacji, typowych dla budynków współczesnych, bez znaczącej ingerencji w jego wygląd (efektywna instalacja wentylacyjna, zapewniająca korzystny mikroklimat nie tylko dla ludzi lecz także historycznych elementów wyposażenia, zgromadzonych wewnątrz kościoła, instalacja zabezpieczenia p.poż., w tym nowoczesny system wczesnej detekcji zagrożeń i powiadamiania o ich występowaniu służb i straży bez udziału ludzi, instalacja elektryczna i oświetleniowa, zapewniająca odpowiednie wyeksponowanie wnętrza, czy w końcu instalacja grzewcza, która w tych grubych, kamiennych murach zapewni komfort cieplny w chłodne, jesienne, czy zimowe dni). To co najbardziej rzuca się w oczy to elewacja – skuto odspajające się fragmenty i odparzone pęcherze, wypiaskowano i wyczyszczono ją z osadów, nalotów i innych zanieczyszczeń, zmyto zacieki, wykonano niezbędne uzupełnienia i przeprowadzono szeroki zakres robót tynkarskich. Usunięto przy tym różnego rodzaju elementy, które wykonano w niedawnej przeszłości, a które nie przystawały do historycznego, zabytkowego charakteru budowli. Wewnątrz wieży wykonano nowoczesną konstrukcję stalową – spiralne schody wachlarzowe, zapewniające możliwość przedostania się na balkon, który od lat był całkowicie wyłączony z jakiegokolwiek użytkowania. Zrealizowano to z pełnym poszanowaniem dla drewnianych elementów, które zostały zastane w wieży, żadnego z nich nie usuwając, czy niszcząc. Można stwierdzić, że wieża uzyskała nowy, nowoczesny, drożny i bezpieczny ciąg komunikacyjny, nie tracąc tego starego, znanego i z trudem dotychczas użytkowanego. Można w niej teraz obserwować symbiozę tradycji i nowoczesności. Kompleksowo odrestaurowano balkon, przede wszystkim jego liczące setki lat kamienne elementy z piaskowca oraz posadzkę. Wykonano przy tym sporo prac, nakierowanych na zapewnienie pełnego bezpieczeństwa zwiedzającym – zainstalowano siatki, kraty, pochwyty, bariery, co ważne takie, które nie rzucają się w oczy, psując efekt wykonanej renowacji i szpecąc ten zabytek. Historyczna wieża została wyposażona w nowoczesne multimedia, zakupiono przy tym elementy, dzięki którym możliwe będzie zaaranżowanie ciekawej ekspozycji, dotykającej wielu interesujących tematów, dla których wspólnym mianownikiem będą Katedra, Żywiecczyzna i kultura. Integralnym elementem przeprowadzonych robót było zagospodarowanie terenu wokół Katedry, w tym przeprowadzenie prac brukarskich. Co ważne wszystkie prace renowacyjne i budowlane prowadzone były zgodnie z pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i pod jego bezpośrednim nadzorem.

 

 

 

Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz budowlanych związanych z renowacją

Katedry pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żywcu w celu szerszego udostępnienia zabytku dla odwiedzających

 

OPIS WYKONANYCH PRAC

- Impregnacja więźby dachowej katedry i konstrukcji drewnianej wieży 2000m2                        

- Naprawa konstrukcji wieży, schodów i podestów drewnianych                    

- Remont zakrystii                        

- System wentylacji mający za zadanie wentylacje i osuszenie kościoła w układzie który nie powoduje wychładzania wnętrza.                  

- Instalacja grzewcza zlikwidowano stare piece kaflowe. Zamontowano nowe piece akumulacyjne, ogrzewanie pod ławkowe promiennikowe oraz promienniki na wejściach do katedry a także ogrzewanie podłogowe w zakrystii.

- Wykonano remont elewacji wieży o wysokości 46m i powierzchni 1500m2. Usunięto metodą piaskowania stare farby i wykonano malowanie farbami konserwatorskimi. Odnowiono balkon z wszystkimi elementami kamiennymi.

- Wykonano instalacje sygnalizacji pożarowej dla całego obiektu i instalacje oddymiania w wieży.

- Wykonano plac manewrowy dla wozu bojowego straży pożarnej.               

- Wykonano instalacje oświetlenia w wieży oraz oświetlenie awaryjne na całym obiekcie.        

- W celu udostepnienia wieży dla zwiedzających wykonano wewnątrz wieży nowe schody na konstrukcji stalowej prowadzące na balkon.

- Schody mają 150stopni i wysokość 27 m. Konstrukcja schodów o ciężarze 9,5tony została wykonana tak aby nie ingerować w istniejące elementy zabytkowe. Została wykonana w częściach, podana do wieży przez małe istniejące otwory okienne i skręcana w środku.

Share

1000 Characters left