Sprawozdanie z działalności parafii za rok 2022 - Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żywcu

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Konkatedra

          Rok 2022 był dla nas trudnym czasem kończącej się pandemii oraz wybuchu wojny na Ukrainie. Udało się jednak przeprowadzić wszystkie uroczystości religijne oraz zorganizować kilka zbiórek na rzecz mieszkańców Ukrainy. W sumie przekazaliśmy im kwotę około 100 tys. złotych oraz klika transportów rzeczowych. Wiele rodzin przyjęło pod swój dach uciekających przed wojną.

Duszpasterze oraz Grupy parafialne

Zespół duszpasterski stanowią następujący kapłani: ks. proboszcz Grzegorz Gruszecki oraz wikariusze: ks. Krzysztof Borowiec, ks. Marcin Gałysa, ks. Grzegorz Guga, ks. Zbigniew Hoder, ks. Paweł Rojczyk,  ks. Jacek Moskal, ks. Bartosz Łacek, ks. Mateusz Wojtusiak oraz ks. rezydent  Ryszard Grabczyk.

Cieszymy się, że w naszej parafii od lat posługują Siostry zakonne.

Siostry Serafitki z wielkim zaangażowaniem prowadzą przedszkole i  włączają się w dzieło katechizacji oraz duszpasterstwa dzieci oraz prowadza wspólnoty misyjne.

Siostry Szarytki zajmują się ubogimi, posługują w szpitalu oraz służą w zakrystii kościoła św. Krzyża oraz prowadzą dzieci i młodzież Maryi.

Na terenie naszej parafii oprócz kapłanów i sióstr zakonnych katechizuje 9 katechetow świeckich.

 

W naszej parafii dzięki zaangażowaniu duchownych oraz świeckich działają grupy dla dorosłych, młodzieży i dzieci, w których można wzrastać w wierze i służbie dla innych. W spotkaniach poniższych grup uczestniczy kilkuset parafian:

Grupy dziecięce: Dzieci Maryi, Oaza Dzieci Bożych,  Ministranci.

Grupy Młodzieżowe: Ruch Światło-Życie (Oaza), Młodzież Maryi, Wiara i Światło (wspólnota osób niepełnosprawnych Lektorzy, Młodzieżowy wolontariat misyjny.

Grupy dla dorosłych: Róże Różańcowe, Domowy Kościół, Odnowa w Duchu Świętym, Wspólnota Rodzin - Wj 12, Rycerze Niepokalanej, Legiony Maryi, Kręgi biblijne, Rodzice adopcyjni, Klub Inteligencji Katolickiej, Akcja Katolicka, Apostolstwo Dobrej Śmierci, Chóry Parafialne, Schola, Grupa Uwielbienia Serca Pana Jezusa, Duszpasterstwo nauczycieli, Wspólnota ewangelizacyjna Galilea.

Życie Sakramentalne

W 2022 roku chrzest przyjęło 85 dzieci a 103 w roku ubiegłym, w tym 13 z innych parafii, 47 chłopców i 38 dziewczynek.  56% tych dzieci przyszło na świat w małżeństwach sakramentalnych. 20 par zawarło Sakrament Małżeństwa przed Bogiem, a w poprzednim było ich 29. Pogrzebów było 199, rok temu 215, w tym 11 świeckich.

Udzielono w minionym roku 280 tyś Komunii Świętych. Zanotowaliśmy wzrost o 20 tysięcy  stosunku do roku ubiegłego. Również zwiększyła się ilość osób uczęszczających regularnie na Mszę niedzielną. Systematycznie bierze w Eucharystii udział około 4800 wiernych.

Do sakramentu bierzmowania przystąpiły 222 a w poprzednim 93 osoby.  Do I Komunii Świętej w maju przystąpiło 126 a w poprzednim 109 dzieci.

Caritas

W parafii ma miejsce wiele inicjatyw charytatywnych, ukierunkowanych na pomaganie tym, którzy potrzebują naszego wsparcia. Wszelkimi działaniami kierują Siostry Miłosierdzia. Aktywnie działa 20 wolontariuszy. W świątecznej akcji zbierania darów w sklepach pomagała nam młodzież szkolna a uczniowie katolickiej szkoły podstawowej im. Błogosławionego kardynała St. Wyszyńskiego pomagali w dystrybucji paczek których w sumie rozprowadziliśmy ok. 400 sztuk. Parafia finansuje obiady dla dzieci, które najbardziej potrzebują wsparcia. Ruch Wiara i Światło w szczególny sposób pomaga osobom niepełnosprawnym. Kilkanaście osób ubogich korzysta ze stałej pomocy materialnej, m.in. polegającej na wykupowaniu lekarstw.

Pomogliśmy również misjonarzom i misjonarkom oraz osobom będącym w szczególnej potrzebie materialnej przekazując podczas zbiórek przed kościołami w sumie kwotę przekraczającą 100 tys. złotych.

Wydarzenia parafialne  

 • W styczniu w Korowodzie Trzech Króli wzięło udział kilka tysięcy osób.
 • Uroczystości jubileuszowe ku czci biskupa nominata ks. Wojciecha Olszowskiego
 • Wizytacja kanoniczna biskupa Romana Pindla.
 • W czerwcu odbył się Marsz dla Życia i Rodziny, w którym uczestniczyło około tysiąca osób.
 • Procesja Bożego Ciała
 • W sierpniu ponad 300 osób uczestniczyło w kolejnej  Żywieckiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę. W tym 200  wyruszyło z Żywca  a ponad 100 pielgrzymowało z Myszkowa. Autokarami i prywatnymi pojazdami w dniu wejścia na Jasną Górę przybyło około 200 osób.
 • Co miesiąc od wiosny do jesieni miały miejsce pielgrzymki do Rychwałdu i Przyłękowa.
 • Zorganizowaliśmy kilka koncertów religijnych w Konkatedrze i kawiarence "Przystań".
 • Zorganizowano cyklicznie wystawy fotografii turystycznej w kawiarence "Przystań".
 • Zorganizowano kilka pielgrzymek do polskich sanktuariów.

Sprawy gospodarcze

Z racji pandemii i wojny na Ukrainie, która przyczyniła się do radykalnego wzrostu cen ten rok był trudny dla bardzo wielu rodzin a tym samym niełatwy dla całej społeczności parafialnej. Jednak dzięki Waszej ofiarności realizowaliśmy zadania o charakterze gospodarczym,  wypłaciliśmy wszystkie należności. Zapewniliśmy godziwe utrzymanie wszystkim naszym pracownikom, którym bardzo dziękujemy za rzetelną i ofiarną pracę. Udało się podjąć następujące przedsięwzięcia:   

 • Uzupełnienie umeblowania w prezbiterium (ławki i stolik) oraz renowacja tronu papieskiego i sedilii przewodniczącego liturgii.
 • Prace pielęgnacyjne terenów zielonych wokół katedry i zmiana aranżacji od północnej strony katedry.
 • Rekultywacja trawników wokół plebani i wymiana rynien przy budynkach gospodarczych probostwa.
 • Dokończenie remontu instalacji elektrycznej w Domu Katolickim i malowanie wszystkich drzwi i przygotowanie łazienki z prysznicem na piętrze.
 • Zakończenie budowy schodów granitowych prowadzących do kościoła Przemienienia Pańskiego na cmentarzu.
 • Uszczelnienie i odwodnienie fundamentów kościoła na cmentarzu od strony południowej.
 • Wybrukowanie obejścia przy grobie dziecka utraconego na cmentarzu.
 • Przygotowanie instalacji przeciwpożarowej w kościele Świętego Krzyża.
 • Dokonanie niezbędnej wycinki oraz regulacji koron drzew przy kościele św. Marka.
 • Uszczelnienie fundamentów i naprawa instalacji odwadniającej przy kościele w Kocurowie oraz remont rynien.
 • Naprawa dachu przy kamienicy Rynek 12 i remont pomieszczeń o powierzchni 60 m2 z przylegającą łazienką.
 • Remont pomieszczeń socjalnych pracowników cmentarza oraz biura cmentarnego.
 • Remont ogrodzenia od frontu plebani oraz dokończenie remontu ogrodzenia wokół kościoła Świętego Krzyża

 

Planowane prace w 2023 roku:

 

 • Dokończenie remontu ogrodzenia wokół kościoła Świętego Krzyża.
 • Malowanie dachu wikarówki.
 • Wymiana kamiennego chodnika przy głównym wejściu na cmentarzu.
 • Remont nagrobków przy kościele Św. Marka.
 • Oświetlanie hełmu wieży konkatedralnej.
 • Rozmieszczenie tablic prezentujących historie kościołów przy Konkatedrze, przy kościele Św. Krzyża, Św. Marka, i Przemienienia Pańskiego oraz wewnątrz wieży konkatedralnej.
 • Wymiana okien w Domu Katolickim.

          Dziękujemy Panu Bogu za Waszą wielką ofiarność i wszelkie wsparcie dzięki któremu mogliśmy w naszej rodzinie parafialnej zadbać nade wszystko o to co duchowe, zatroszczyć się o ludzi potrzebujących pomocy i przeprowadzić niezbędne remonty i naprawy oraz przygotować się do nowych inwestycji.

Pragniemy podkreślić, że parafia nie ma żadnych długów.

 

Życzymy aby nowy 2023 rok był czasem umocnienia naszej nadziei, że Pan Jezus jest zawsze z nami, zwłaszcza gdy jest najtrudniej.

          Z wyrazami szacunku zachowujący w serdecznej modlitewnej pamięci ks. proboszcz Grzegorz Gruszecki oraz wikariusze ks. Krzysztof Borowiec, ks. Marcin Gałysa, ks. Grzegorz Guga, ks. Zbigniew Hoder, ks. Paweł Rojczyk,  ks. Jacek Moskal, ks. Bartosz Łacek, ks. Mateusz Wojtusiak oraz ks. rezydent  Ryszard Grabczyk

Share