Sprawozdanie za rok 2021 - Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żywcu

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Konkatedra

   Rok 2021 był kolejnym rokiem trudnego doświadczenia, którym jest pandemia koronawirusa. Dziękujemy jednak opatrzności Bożej, że mimo różnych obostrzeń mogliśmy tradycyjnie w kościele przeżywać święta i uroczystości. Bądź co bądź nie odbył się Korowód Trzech Króli, Marsz dla Życia, Pasja Beskidzka ale mogliśmy zorganizować, choć w skromniejszej formie, procesje Bożego Ciała czy też procesję różańcową i pielgrzymkę do Częstochowy. Mimo że zaznaczył się niewielki spadek ilości ludzi regularnie uczęszczających na Mszę niedzielną. Wciąż co niedzielę do naszych świątyń przychodzi około 4,5 tyś. wiernych. Czyli około 40 % wszystkich parafian.

Parafia i ludzie

   Nasza parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny liczy około 11 tysięcy wiernych. Na terenie parafii mamy m.in. 5 kościołów (Konkatedra Narodzenia NMP, św. Krzyża, Przemienienia Pańskiego, św. Marka i Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Kocurowie), 6 przedszkoli, 3 Szkoły Podstawowe, 5 szkół średnich, DPS.  Posługę duszpasterską w tych miejscach pełni 10 księży: ks. Proboszcz, 7 księży Wikariuszy i  dwóch ks. Rezydentów.  Dla poprawnego funkcjonowania całej parafii zatrudnionych jest ponad 20 pracowników: zakrystianie, organiści, pracownicy kawiarenki, pracownicy cmentarza, pracownice kuchni, osoby sprzątające i pracownicy administracyjni.

Grupy parafialne

  W naszej parafii działają grupy dla dorosłych, młodzieży i dzieci, w których można wzrastać w wierze i służbie dla innych. W spotkaniach poniższych grup uczestniczy kilkuset parafian:

Grupy dziecięce: Dzieci Maryi, Oaza Dzieci Bożych,  Ministranci.

Grupy młodzieżowe: Ruch Światło - Życie (OAZA), Młodzież Maryi, Wiara i Światło (wspólnota osób niepełnosprawnych), Lektorzy, Młodzieżowy wolontariat misyjny oraz

Grupy dla dorosłych: Odnowa w Duchu Św., Wj 12, Rycerze Niepokalanej i grupy maryjne, Kręgi biblijne, Róże Różańcowe, Rodzice adopcyjni., Klub Inteligencji Katolickiej, Akcja Katolicka, Domowy Kościół, Apostolstwo Dobrej Śmierci, Chór Parafialny, Grupa Uwielbienia Serca Pana Jezusa, Duszpasterstwo nauczycieli, Wspólnota ewangelizacyjną Galilea.

Siostry Serafitki z wielkim zaangażowaniem prowadzą przedszkole.

Życie Sakramentalne

  W 2021 roku chrzest przyjęło 103 dzieci o 10 więcej niż w roku ubiegłym, w tym 18 z innych parafii, 46 chłopców i 57 dziewczynek.  53% tych dzieci przyszło na świat w małżeństwach sakramentalnych.

29 par zawarło Sakrament Małżeństwa przed Bogiem, a w poprzednim było ich zaledwie 18. Pogrzebów było 215, rok temu 190.

Udzielono w minionym roku 260 tyś Komunii Świętych. Rok temu liczba osób przystępujących do sakramentu ołtarza wynosiła, z racji obostrzeń, tylko 20 tyś. Powoli liczba osób regularnie przystępujących do komunii św. zbliża się do tej jaką mieliśmy przed pandemią.

Do sakramentu bierzmowania przystąpiły 93 osoby. Do I Komunii Świętej w maju przystąpiło 109 dzieci.

Caritas

W parafii ma miejsce wiele inicjatyw charytatywnych, ukierunkowanych na pomaganie tym, którzy potrzebują naszego wsparcia. Wszelkimi działaniami kierują Siostry Miłosierdzia. Aktywnie działa 20 wolontariuszy. W okresie Wielkanocy i Bożego Narodzenia, pomimo pandemii, dostarczyliśmy potrzebującym ok. 400 paczek. Parafia finansuje obiady dla dzieci, które najbardziej potrzebują wsparcia. Dzięki zaangażowaniu władz miejskich, powiatowych i parafii przez prawie 2 miesiące w porze zimowej był wydawany ciepły posiłek dla potrzebujących, Ruch Wiara i Światło w szczególny sposób pomaga osobom niepełnosprawnym. Kilkanaście osób ubogich korzysta ze stałej pomocy materialnej, m.in. polegającej na wykupowaniu lekarstw.

Pomogliśmy również misjonarzom i misjonarkom oraz osobom będącym w szczególnej potrzebie materialnej przekazując podczas zbiórek przed kościołami w sumie kwotę przekraczającą 100 tys. złotych.

Wydarzenia Parafialne  

W sierpniu mimo pandemii około 250 osób uczestniczyło w kolejnej  Żywieckiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę. W tym 150 wyruszyło z Żywca.

Wolontariat misyjny i rodzice adopcyjni pod przewodnictwem sióstr Serafitek zorganizowali niedzielę misyjną i kolędowanie. Odbyła się w wakacje kolejna wyprawa rowerowa o charakterze ewangelizacyjnym "Rozkręć Wiarę", tym razem pielgrzymi przemierzali drogi naszej Ojczyzny.

Sprawy gospodarcze

Z racji pandemii ten rok był trudny dla bardzo wielu rodzin gdyż zostały one pozbawione części dochodów finansowych niezbędnych do normalnego funkcjonowania. Parafia również doświadczyła tych trudności. Jednak dzięki Waszej ofiarności wypłaciliśmy wszystkie należności. Zapewniliśmy godziwe utrzymanie wszystkim naszym pracownikom, którym bardzo dziękujemy za rzetelną i ofiarną pracę. Udało się podjąć następujące przedsięwzięcia:   

  • Dokończenie konserwacji wieży widokowej udostępnianej do zwiedzania.
  • Na cmentarzu wykonano nowe schody granitowe prowadzące do kościoła Przemienienia Pańskiego oraz wybrukowano plac przed tymi schodami. Wyremontowano górny chodnik, dokonano niezbędnej konserwacji drzew zagrażających bezpieczeństwu. Uporządkowano obejście wokół grobów Legionistów. Rozpoczęto porządkowanie instalacji sanitarnej oraz deszczowej.
  • Na stronie internetowej cmentarza uruchomiono możliwość wyszukania miejsca pochówku osób zmarłych.
  • Wykonano prace związane z zagospodarowanie terenów zielonych wokół katedry, usunięto tuje, które powodowały zawilgocenie murów katedry i zasłaniały ściany kościoła, posadzono w zamian osiem buków kolumnowych. Przy kościele w Kocurowie i św. Marka posadzono około 60 szt. ozdobnych jodełek.
  • Dokonano remontu klatki schodowej i łazienki w domu katolickim. Wykonano nowe barierki na schodach.
  • Pomalowano mieszkania dla naszych nowych wikarych.
  • Dokonano remontu kamiennej posadzki wokół katedry
  • W kościele Św. Marka uzupełniono oświetlenie, wykonano barierki przy schodach, uporządkowano ogród.

   Dziękujemy Panu Bogu za Waszą wielką ofiarność i wszelkie wsparcie dzięki któremu mogliśmy w naszej rodzinie parafialnej zadbać nade wszystko o to co duchowe, zatroszczyć się o ludzi potrzebujących pomocy i przeprowadzić niezbędne remonty i naprawy oraz przygotować się do nowych inwestycji.

  Pragniemy podkreślić, że parafia nie ma żadnych długów.

  Życzymy aby nowy 2022 rok był czasem umocnienia naszej nadziei, że Pan Jezus jest zawsze z nami, zwłaszcza gdy jest najtrudniej.

  Z wyrazami szacunku zachowujący w serdecznej modlitewnej pamięci ks. Proboszcz Grzegorz Gruszecki, wikariusze: ks. Marcin Gałysa, ks. Grzegorz Guga, ks. Zbigniew Hoder, ks. Bartosz Łacek, ks. Jacek Moskal, ks. Tomasz Wala, ks. Mateusz Wojtusiak oraz rezydenci: ks. Krzysztof Borowiec i ks. Ryszard Grabczyk.

Share