Polityka prywatności - Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żywcu

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest rzymskokatolicka parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny  w Żywcu, przy ul. Zamkowej 6; 34-300 Żywiec. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy pod nr tel.: 33 861 02 05.

W razie wątpliwości w zakresie ochrony danych osobowych czy też wątpliwości związanych z polityką prywatności można się kontaktować pod pod nr tel.: 33 861 02 05.

 

Jakie dane zbieramy?

Podczas wizyty na stronie automatycznie zbierane są dane dotyczące odwiedzin. Znamy datę i czas nadejścia zapytania, adres IP, informacje o przeglądarce, protokole wykorzystywanym do komunikacji oraz błędach, które wystąpiły. Korzystamy również z dodatkowych narzędzi do analizy zachowań użytkowników.

 

W jakim celu przetwarzamy dane i jak długo je przechowujemy?

Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych określonymi w Dekrecie w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13.03.2018r., a także w RODO.

Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane:

– w celu zawarcia i realizacji umowy, w tym do kontaktowania się w celu prawidłowego wykonania usługi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

– w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisu prawa, w tym archiwizowania dokumentacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

– w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, prowadzenia statystyk, a także w celach analitycznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

Szczegółowe informacje na temat przetwarzanych danych osobowych:

Obsługa korespondencji

Kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazują Państwo swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności adres e-mail oraz imię i nazwisko. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Państwa dane przetwarzane są w tym przypadku w celu kontaktu z Państwem, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora.

Po zakończeniu kontaktu podstawą do przetwarzania danych jest również prawnie uzasadniony interes Administratora przejawiający się w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Mają Państwo prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadzą Państwo z Administratorem, jak również domagać się jej usunięcia, chyba, że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na moje nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami.

Archiwum

W ramach opisu poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych, które znajdują się powyżej, wskazane zostały terminy przechowywania danych osobowych. Terminy te często są związane z archiwizacją określonych danych na potrzeby zapewnienia Administratorowi możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości, odtworzenia przebiegu współpracy z klientem, wymienionej korespondencji, obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń, aktualizacji zakupionych dokumentów. A to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Analiza i statystyki

Administrator prowadzi działania analityczne i statystyczne z wykorzystaniem Google Analytics i Facebook Pixel. W ramach narzędzi analitycznych Administrator ma dostęp wyłącznie do Informacji Anonimowych.

Informacje Anonimowe, w ocenie Administratora nie mają charakteru danych osobowych ponieważ nie pozwalają na Państwa identyfikację oraz nie są zestawiane z typowymi danymi osobowymi, jakie są gromadzone przez Administratora na Państwa temat. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę charakterystyczne orzecznictwo Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i podzielone zdania wśród doktryny, gdyby Informacjom Anonimowym został przypisany charakter danych osobowych, w niniejszej polityce zawarto również szczegółowe wyjaśnienia w zakresie przetwarzania tych informacji.

Przetwarzanie Informacji Anonimowych administrator opiera na uzasadnionym interesie (a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO). Uzasadniony interes polega na tworzeniu, przeglądaniu i analizowaniu statystyk związanych z aktywnością użytkowników na blogu w celu wyciągnięcia wniosków pozwalających na późniejszą optymalizację strony internetowej.

Szczegóły związane z Google Analytics zostały przedstawione w ramach sekcji poświęconej temu narzędziu przy opisywaniu plików cookies. Facebook Pixel funkcjonuje w ramach plików cookies wykrywanych jako Facebook Custom Audiences, więc szczegóły z nimi związane zostały przedstawione przy sekcji dotyczącej plików cookies.

Z uwagi na fakt, iż Administrator, pomimo zachowania wszelkiej staranności, nie jest w stanie zapewnić dostępu do Informacji Anonimowych na Państwa temat, ponieważ żadnych z Informacji Anonimowych Administrator nie jest w stanie przypisać do żadnego konkretnego Użytkownika. Z poziomu Google Analytics oraz narzędzi Facebooka Administrator ma wgląd wyłącznie do zbioru statystyk i informacji nieprzypisanych do konkretnych osób.

Możesz natomiast sprzeciwić się przetwarzaniu Informacji Anonimowych na Państwa temat, wyłączając temat pliki cookies Google Analytics oraz Facebook Custom Audiences w ustawieniach plików cookies wywołanych przez kliknięcie w stosownej treści link w stopce Strony.

 

Profilowanie danych, automatyzowane decyzje

Administrator nie podejmuje decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływały.

Komu możemy przekazać Państwa dane?

Administrator jest uprawniony do przekazywania Państwa danych osobowych podmiotom trzecim w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego realizowania usług, tj.  podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej przez niego działalności: dostawcom usług pocztowych, płatniczych i bankowych, dostawcom usług prawnych i doradczych, marketingowych, hostingodawcy.

Wszystkie podmioty wymienione powyżej przetwarzają Państwa dane na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych i gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądu, prokuratury.

Jakie przysługują Państwu uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych?

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO oraz pozostałych przepisów prawa, przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

Ponadto informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy w Państwa przekonaniu, przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie naruszało przepisy RODO.

PLIKI COOKIES

  1. Ciasteczka („cookies”) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez aktualnie odwiedzany serwis internetowy i zapisywane na tzw. urządzeniu końcowym. Pliki cookies nie zawierają informacji osobistych oraz w żaden sposób nie służą identyfikacji użytkowników odwiedzających stronę https://parafiazywiecka.net pozwalają natomiast rozpoznać urządzenie osób korzystających z Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do ich indywidualnych preferencji.
  2. Pliki cookies można podzielić na sesyjne – tracące ważność wraz z zamknięciem przeglądarki, oraz trwałe – pozostające w pamięci urządzenia przez określony czas, w tym po opuszczeniu Serwisu. Okres ten jest uwarunkowany od parametrów poszczególnych plików cookies, bądź po usunięciu ich przez osobę korzystającą z Serwisu.

Serwis wykorzystuje pliki cookies własne, w celu jego prawidłowego działania. Serwis może również korzystać z plików cookies podmiotów trzecich – innych serwisów internetowych, w szczególności Google Analytics.

  1. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie plików cookies poprzez przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanych w ich telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych. Udzielenie powyższej zgody następuje poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie plików cookies lub potwierdzenie zapoznania się z jego warunkami. Zgoda ta może być wycofana w każdym czasie. Pliki cookies przetwarzamy na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1489 z późn. zm.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ustawienia przeglądarki internetowej użytkownika końcowego pozwalające na zapisywanie plików cookies są jednoznaczne z wyrażeniem zgody. Użytkownik może udzielić zgody na instalowanie i wykorzystywanie plików cookies lub odmówić jej udzielenia poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Dostępne są one pod linkami:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies;

Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/;

Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en;

Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek;

Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).  Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Zarządzanie i usuwanie plików cookie różni się w zależności od używanej przeglądarki.

Ograniczenie korzystania z plików cookies mogą spowodować jednak brak dostępności do niektórych funkcjonalności odwiedzanego serwisu.

Ograniczenie lub zablokowanie plików cookies jest możliwe w każdym czasie, poprzez dokonanie odpowiednich zmian ustawień używanej przeglądarki internetowej. W tym celu należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi lub ekranem pomocy przeglądarki internetowej.

  1. Serwis może używać również Google (Universal) Analytics, narzędzia służącego do analityki internetowej firmy Google Inc (google.com) lub innego podobnego narzędzia. Służy to ochronie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na spersonalizowaniu prezentacji oferty usług świadczonych przez Administratora. Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania przez Użytkownika z Serwisu przekazywane są w przeważającej mierze do serwera Google zlokalizowanego w Stanach Zjednoczonych Ameryki i przechowywane. Adres IP Użytkownika przed przekazaniem go dalej w obrębie państw należących do EOG. W wyjątkowych sytuacjach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki i dopiero tam skracany. Tak zanonimizowany adres IP przekazywany przez przeglądarkę internetową Klienta w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innym danymi Google.
  2. Google LLC ma siedzibę główną w Stanach Zjednoczonych Ameryki i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield, zatwierdzony przez Komisję Europejską stosowną umową.
  3. Użytkownik może zapobiec rejestrowaniu gromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania z Serwera przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki internetowej, dostępnej pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 

Na stronie mogą być zamieszczane odnośniki (linki) do innych stron internetowych, niezależnych od portalu www.parafiazywiecka.net. Sugeruje się każdorazowe zapoznanie się politykami prywatności lub regulaminami korzystania z innych portali.