Regulamin - Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żywcu

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

  1. Przekazując ankiety lub życiorys dot. Osoby Zmarłej Autor zobowiązuje się i oświadcza, iż zamieszczone tam informacje są zgodne z prawdą i stanem faktycznym.
  2. Parafia nie weryfikuje przekazywanych informacji, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawdziwe treści.
  3. Autor zobowiązuje się odpowiedzieć na wszelkie zgłaszane przez Parafię wątpliwości bądź zapytania związane z przekazaną Ankietą.
  4. Przekazywane treści nie mogą być obraźliwe, krytyczne w stosunku do Osoby Zmarłej oraz wspomnianych osób trzecich.
  5. Autor przyjmuje do wiadomości, iż przekazane odpowiedzi na pytania zostaną opracowane przez Parafię i przełożone na formę tekstu ciągłego.
  6. Parafia oświadcza, iż w razie wątpliwości co do Życiorysu Osoby Zmarłej, może zdecydować o jego nieudostępnianiu.
  7. Życiorysy będą udostępniane na stronie internetowej parafii https://parafiazywiecka.net/zyciorysy.

 

Powrót do strony głównej Życiorysów

Share