ZAPYTANIE OFERTOWE - „Dostępna przestrzeń publiczna” - Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żywcu

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

 logo funduszN

 

ZAPYTANIA OFERTOWE i PROTOKOŁY

logo DostepnaPrzestrzen

Żywiec 

PROTOKÓŁ z dnia 28 marca 2024r.

w związku z dokonaniem zamówienia w trybie zapytania ofertowego na usługi budowlane w zakresie: „Modernizacja schodów, budowa dojazdu wraz z pochylnią dla osób z niepełnosprawnościami przy Kościele MB w Żywcu/Kocurowie.”

Przedmiot zamówienia dofinansowany jest ze środków PFRON w ramach programu pn. „Dostępna przestrzeń publiczna”.

 

Załączniki:

 


ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23 lutego 2024r

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane: tj. Modernizacja schodów, budowa dojazdu wraz z pochylnią dla osób z niepełnosprawnościami przy Kościele MB w Żywcu/Kocurowie.

Przedmiot zamówienia dofinansowany jest ze środków PFRON w ramach programu pn. „Dostępna przestrzeń publiczna”.

 

Załączniki:

 


PROTOKÓŁ z dnia 23.02.2024r.

w związku z dokonaniem zamówienia w trybie zapytania ofertowego na usługi budowalne w zakresie:

  1. Część I : Likwidacja barier architektonicznych oraz informacyjno-komunikacyjnych
    w budynku Domu Katolickiego im. Jana Pawła II w Żywcu, ul. Zamkowa 12 poprzez budowę dojazdu i pochylni oraz wewnętrznej platformy dla osób z niepełnosprawnościami.
  2. Część II: Modernizacja schodów, budowa dojazdu wraz z pochylnią dla osób z niepełnosprawnościami przy Kościele MB w Żywcu/Kocurowie.

Przedmiot zamówienia dofinansowany jest ze środków PFRON w ramach programu pn. „Dostępna przestrzeń publiczna”.

 

Załącznik:

 


ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO - 30 stycznia 2024r.

Biorąc pod uwagę prośbę Oferenta z dnia 26.01.2024r., Zamawiający zmienia treść zapytania ofertowego z dnia 9.01.2024r. dotyczącą zamówienia na roboty budowlane:

  1. Część I : Likwidacja barier architektonicznych oraz informacyjno-komunikacyjnych  w budynku Domu Katolickiego im. Jana Pawła II w Żywcu, ul. Zamkowa 12 poprzez budowę dojazdu i pochylni oraz wewnętrznej platformy dla osób z niepełnosprawnościami.
  2. Część II: Modernizacja schodów, budowa dojazdu wraz z pochylnią dla osób z niepełnosprawnościami przy Kościele MB w Żywcu/Kocurowie.

 

Przedmiot zamówienia dofinansowany jest ze środków PFRON w ramach programu pn. „Dostępna przestrzeń publiczna”.

Załączniki:

 

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE - 9 stycznia 2024r.

 

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane:

  1. Część I : Likwidacja barier architektonicznych oraz informacyjno-komunikacyjnych w budynku Domu Katolickiego im. Jana Pawła II w Żywcu, ul. Zamkowa 12 poprzez budowę dojazdu i pochylni oraz wewnętrznej platformy dla osób z niepełnosprawnościami.
  2. Część II: Modernizacja schodów, budowa dojazdu wraz z pochylnią dla osób z niepełnosprawnościami przy Kościele MB w Żywcu/Kocurowie.

Przedmiot zamówienia dofinansowany jest ze środków PFRON w ramach programu pn. „Dostępna przestrzeń publiczna”.

 

 

Załączniki:

Share