REMONT KOŚCIOŁA ŚW. KRZYŻA

thQ0N880IBW ubiegłym tygodniu zostały odebrane prace związane z bieżącą konserwacją dachu kościoła św. Krzyża. Komisja, w skład której weszli: przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach, Konserwator Zabytków, Architektury i Sztuki Sakralnej Diecezji Bielsko – Żywieckiej, tutejszy Administrator parafii wraz z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz wykonawca robót, dokonała przeglądu zadania jakie zlecone zostało przez tutejszą parafię. W trakcie trwających od drugiej połowy kwietnia br. prac konserwacyjnych wykonano następujące prace :
– zabezpieczenie i konserwację połaci dachu poprzez jego oczyszczenie i zabezpieczenie odpowiednimi impregnatami,
– doraźne uzupełnienie miejscowych ubytków i uszkodzeń konstrukcji więźby dachowej. Dodatkowo cała konstrukcja więźby została skręcona przy użyciu połączeń śrubowych, co ma zapewnić poprawę parametrów statycznych połaci dachu. W części dachu wykonawca napotkał problem jaki stanowiło siedlisko skażenia mikrobiologicznego, którym objęte były główne elementy konstrukcji dachu. Podjęto wówczas decyzję o neutralizacji zagrzybienia i odgrzybianiu części więźby. Po wykonaniu w/w czynności wszystkie elementy konstrukcyjne pod połacią dachu zostały odkurzone na następnie kompleksowo zaimpregnowane preparatami zabezpieczającymi pożarowo oraz hamującymi rozwój pleśni i grzybów.
Powyższe prace wg. oceny Konserwatora Zabytków zostały wykonane przez wykonawcę z należytą starannością zgodnie ze sztuką budowlaną oraz kunsztem konserwatorskim. Ponadto Komisja dokonująca odbioru prac uznała wszystkie czynności przeprowadzone przez wykonawcę robót za zasadne i konieczne.
Część prac związanych ze skręcaniem i wzmocnieniem konstrukcji małej wieży tzw. sygnaturki kościoła św. Krzyża wykonawca robót – firma Smart Partner wykonała w ramach daru dla parafii.
Zachęcamy do obejrzenia małej galerii zdjęć z przebiegu robót jakie zamieszczone są na stronie internetowej naszej parafii.

TAK BYŁO PRZED:

1 (19) 1 (18) 1 (17) 1 (16) 1 (15) 1 (14) 1 (13) 1 (12) 1 (11) 1 (10) 1 (9)1 (6) 1 (5) 1 (4) 1 (3)

TAK JEST TERAZ:

1 (36) 1 (35) 1 (34) 1 (33) 1 (32) 1 (31) 1 (30) 1 (29) 1 (28) 1 (27) 1 (26) 1 (25) 1 (24) 1 (23) 1 (22)

Udostępnij:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •