PIELGRZYMKA NAUCZYCIELI DO KĘT

21października grupa nauczycieli ze szkół naszej parafii z duszpasterzem nauczycieli i wychowawców ks. Grzegorzem Kierpcem, uczestniczyła w pielgrzymce do Kęckiego Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, miejsca kultu św. Jana Kantego z okazji 250 rocznicy Jergo kanonizacji . W spotkaniu wziął udział ordynariusz diecezji ks. bp Roman Pindel, który przewodniczył uroczystej eucharystii koncelebrowanej z księżmi powołanymi do pracy duszpasterskiej w środowiska nauczycieli, wychowawców i pracowników oświaty. W wygłoszonej homilii biskup wskazał na aspekt wychowawczy jakim posłużył się Bóg wobec człowieka w osobie Abrahama. Wychowanie to prowadziło do bezgranicznego zaufania Bogu i otwarcie się na Jego łaskę, której celem ostatecznym jest zbawienie człowieka. Z kolei ks. Marek Studenski w wygłoszonej po mszy św. Konferencji, podkreślił rolę wychowawczą jaką za przykładem św. Jana Kantego mają do spełnienia wszyscy odpowiedzialni za kształtowanie postaw młodego pokolenia. Po konferencji uczestnicy spotkania udali się do klasztoru sióstr Zmartwychwstanek, gdzie przy wspólnym stole i sutym posiłku można było porozmawiać o problemach związanych z oświatą. Ks. Sebastian Rucki, duszpasterz diecezjalny nauczycieli, słusznie zauważył podobnie jak ks. Marek podczas konferencji, że praca nauczycieli z wychowankami, oparta na wzajemnym zaufaniu, prowadzi do obustronnego doskonalenia i ubogacania się w wiedzę i cnoty, mistrza i ucznia. W tej pracy poza konieczną znajomością zasad dydaktyczno-wychowawczych, musi przejawiać się aspekt moralno-etyczny, tak by owocem było ukształtowanie człowieka na obraz i podobieństwo Boga. Przykładem są święci patronowie naszej diecezji; Jan Kanty, Maksymilian Kolbe, Jan Sarkander, Melchior Grodziecki, Edyta Stein, bł. Celina Borzęcka, bł. Michał Tomaszek oraz sługi Boże Walentyna Łempicka, Jadwiga Borzęcka. Na koniec spotkania podano do wiadomości, że dalsza integracja środowiska nauczycielskiego w terenie będzie realizowana przez poszczególne rejonowe ośrodki duszpasterstwa za który w naszym żywieckim okręgu jest odpowiedzialny ks. Grzegorz Kierpiec z parafii katedralnej Narodzenia NMP w Żywcu.
Józef Smolicki – uczestnik spotkania

1 2 3 4 5 6

Udostępnij:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •