MATKA BOSKA SOLIDARNOŚCI I RELIKWIE BŁ. JERZEGO POPIEŁUSZKI W ŻYWCU

Matka Boska Solidarności – obraz, który towarzyszył bł. Jerzemu Popiełuszce podczas Mszy Świętych za Ojczyznę był obecny w parafii Narodzenia NM Panny w Żywcu.
Obraz Matki Bożej Solidarności odwiedza kolejne parafie w diecezji bielsko-żywieckiej. Peregrynacja wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej Robotników wraz z relikwiami bł. Jerzego Popiełuszki ma przygotować duchowo na przyszłoroczną 35. Pielgrzymkę Ludzi Pracy na Jasną Górę. Jej organizatorem będzie „Solidarność” Regionu Podbeskidzie wraz z diecezjalnym duszpasterzem ludzi pracy.
Maryjny obraz został namalowany w 1984 roku przez artystę z Podlasia, Artura Chacieja w trzech kopiach. Najmniejszą z kopii otrzymał na własność ks. Jerzy Popiełuszko. Największy z obrazów związkowcy z podlaskiej „Solidarności” przekazali podczas II Jasnogórskiej Pielgrzymki Ludzi Pracy.
Pod koniec października br. wizerunek umieszczonej na tle biało-czerwonej flagi Czarnej Madonny został przekazany związkowcom podbeskidzkiej „Solidarności”. Przez niemal rok będzie nawiedzał świątynie na terenie diecezji bielsko-żywieckiej.
Obraz, który przez kilka lat był internowany na Jasnej Górze, ma bardzo mocne przesłanie. Są na nim utrwalone daty z najnowszej historii Polski, znaki robotniczych zrywów i ważnych momentów w dziejach kraju, począwszy od Poznańskiego Czerwca`56 roku przez grudzień ’70, Radom’ 76, Gdańsk ‘80 i stan wojenny w 1981 roku. Peregrynację po diecezji koordynują członkowie zarządu i związkowcy NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie w Bielsku-Białej.
Przez rok od 28 września 2014 roku do 19 września 2015 roku obraz wraz z relikwiami błogosławionego kapłana męczennika peregrynował po Regionie Środkowo-Wschodnim NSZZ „Solidarność”. Odwiedził w tym czasie około 60 parafii, kaplic i środowisk pracy.
Tekst: Robert Karp KAI

Obraz Matkie Bożej Solidarność Relikwie bł. Jerzego Popiełuszki

Udostępnij:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •