Rozważania biblijne – 23 lutego 2014 r.

biblia

 

  Rozważania biblijne…
23 lutego 2014 r. – Siódma Niedziela zwykła

 

 

Pierwsze czytanie: Kpł 19, 1-2. 17-18 Przykazania miłości bliźniego
Psalm responsoryjny: Ps 103 (102), 1-2. 3-4. 8 i 10. 12-13 (R.: por. 8a)
Drugie czytanie: 1 Kor 3, 16-23 Prawdziwa mądrość to trwać przy Chrystusie
Śpiew przed Ewangelią: 1 J 2, 5
Ewangelia: Mt 5, 38-48 Przykazanie miłości nieprzyjaciół

 

Kolor szat liturgicznych – zielony

 


 

PIERWSZE CZYTANIE

Kpł 19, 1-2. 17-18 Przykazania miłości bliźniego

Czytanie z Księgi Kapłańskiej

Pan powiedział do Mojżesza: «Mów do całej społeczności synów Izraela i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!
Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie zaciągnąć winy z jego powodu. Ne będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz kochał bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan».

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 103 (102), 1-2. 3-4. 8 i 10. 12-13 (R.: por. 8a)

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

Błogosław, duszo moja, Pana,*
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana*
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

On odpuszcza wszystkie twoje winy *
i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby, *
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

Miłosierny jest Pan i łaskawy, *
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie postępuje z nami według naszych grzechów *
ani według win naszych nam nie odpłaca.

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

Jak odległy jest wschód od zachodu, *
tak daleko odsunął od nas nasze winy.
Jak ojciec lituje się nad dziećmi, *
tak Pan się lituje nad tymi, którzy się Go boją.

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

DRUGIE CZYTANIE

1 Kor 3, 16-23 Prawdziwa mądrość to trwać przy Chrystusie

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście.
Niechaj się nikt nie łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: «On udaremnia zamysły przebiegłych» lub także: «Wie Pan, że próżne są zamysły mędrców».
Nikt przeto niech się nie chełpi z powodu ludzi. Wszystko bowiem jest wasze: czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas; czy to świat, czy życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe; wszystko jest wasze, wy zaś Chrystusa, a Chrystus Boga.

Oto Słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

1 J 2, 5

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Kto zachowuje naukę Chrystusa,
w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Mt 5, 38-48 Przykazanie miłości nieprzyjaciół

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano: “Oko za oko i ząb za ząb”. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie.
Słyszeliście, że powiedziano: “Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski».

Oto słowo Pańskie.

 

Rozważanie Ewangelii

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano: “Oko za oko i ząb za ząb”. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie.

 

Jezus zwraca się do swoich uczniów i każe zaniechać odwetu. Stawia zasadę nie zwalczania zła złem. Zaleca nie szukać „ścisłej” sprawiedliwości, ale okazywać wielkoduszność. Tę zasadę wyjaśnia na przykładach. Nie należy brać ich dosłownie. Mamy prawo się bronić, ale nie mścić.

Wzmianka o prawym policzku nawiązuje do to zwyczaju żydowskiego. Takie uderzenie to była wielka zniewaga i było to prowokowanie do bójki, zaczepka. Zamiast szukać odwetu, mamy zaniechać odpłaty . Jej paradoksalnym wyrazem jest gotowość powtórnego przyjęcia zniewagi. Drugi przykład dotyczy sporu o szatę i każe nie sprzeczać się, a nawet dodać płaszcz temu, który chce ją zabrać. Następny przykład mówi o usłudze, do której jesteśmy zmuszani i poleca oddać ją w stopniu większym, niż proszący pragnie. Następne przykłady dotyczą próśb i zaciągania pożyczek. (Pamiętajmy równocześnie o roztropności).

Słyszeliście, że powiedziano: “Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.

 

Jezus przypomina zasadę popularną zasadę wśród Izraelitów dotyczącą miłości bliźniego, czyli współrodaków, a nie obcych. Do obcych, pogan, Samarytan, Rzymian odnoszono się z niechęcia, a czasami z nienawiścią.

Prawo miłości głoszone przez Jezusa obejmuje też prześladowców i wrogów. Mamy modlić się za te osoby, które nas krzywdzą. Być może, że nie będziemy widzieć, czy te osoby się zmienią, ale zmieni sie nasz stosunek do nich. Nie będziemy nienawidzić.

Jezus przypomina, że Bóg jest ojcem wszystkich ludzi czyli złych i dobrych. To dla wszystkich ludzi świeci słońce i pada deszcz. Bóg nikogo nie wyłącza ze swojej miłości.

Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.

Chrystus dalej pyta: jaka nagroda nas czeka, jeżeli kochamy tych, którzy nas kochają? Rozmawiamy tylko z tymi, których lubimy? To robią też ateiści.

Na końcu Jezus podsumowuje swoje wypowiedzi i wyciąga jeden wniosek dotyczący doskonałej miłości: Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.

Módlmy się:

Dziękujemy Boże, że przypominasz nam o Twojej doskonałej miłości, która obejmuje nas wszystkich i zawsze, nawet kiedy daleko odeszliśmy od Twoich przykazań.

Prosimy Cię, pomagaj nam widzieć Twoją miłość, zwłaszcza wtedy , kiedy jest nam bardzo ciężko, kiedy jesteśmy zrozpaczeni i upadamy.

Amen.

 

Udostępnij:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
-->