RODZINY WJ 12

Rodzinę Wj12 tworzą dzieci i młodzież oazowa wraz z rodzicami, celowo
nie nazywając się wspólnotą a Rodziną, co podkreśla nasze wspólne relacje.
Oficjalnym początkiem Rodziny Wj12 jest dzień 06.01.2014, kiedy to
zostało wystawione przedstawienie pt.” Wj12 ” ( Księga Wyjścia rozdz.12)
Pomysłodawcą a zarazem pierwszym opiekunem duchowym była siostra Daria.
Wizja działalności ukierunkowana jest na bycie z Bogiem, w relacji z Nim
poprzez służbę rodzinom, w różnych miejscach i sytuacjach w jakich
postawi nas Bóg.
Na comiesięcznych spotkaniach wspólnie omawiamy nasze plany i zamierzenia.
W ciągu tych kilku lat wystawiliśmy w auli domu katolickiego
przedstawienia bajkowe : Kot w butach, Kopciuszek, Nadzieja Gorąca.
W MCK, w okresie bożonarodzeniowym przedstawiliśmy sztuki : Wj12 i Fra.
Co roku bierzemy również udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym na
żywieckim rynku.
W tym roku po raz pierwszy przeszedł ulicami naszego miasta Korowód
Trzech Króli. Rodzina Wj12 jest głównym koordynatorem tego wydarzenia z
ramienia naszej parafii.
Organizujemy dla naszych dzieci i wszystkich rodzin zabawy karnawałowe i
andrzejkowe w auli domu katolickiego.
Największym przedsięwzięciem Rodziny Wj12 jest organizacja festynu dla
rodzin ” W Parku Piknik” , który 28 maja odbędzie się już po raz szósty!
Skierowany jest on do wszystkich rodzin naszego miasta, zawsze promuje
życie w rodzinie i treści religijne.
Dbamy również o naszą formację duchową, raz w roku wyjeżdżamy
z całymi rodzinami na kilkudniowe rekolekcje.
Obecnie naszym opiekunem duchowym jest ks. proboszcz Grzegorz Gruszecki.

bal karnawałowy 2017-2 fra2 korowód1 kot w butach (2) piknik2-1 piknik3-1 piknik4-3 poknik4-2 rekolekcje rodzinne 2015 - rycerka

Udostępnij:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •