Kalendarium

Kalendarium
kalendarium

XII – XIII w. – początki stałego osadnictwa w Kotlinie Żywieckiej
2 poł. XIII w. – lokacja miast Żywiec i budowa pierwszego kościoła
parafialnego Wszystkich Świętych
1327 – pierwsze wzmianki o mieście i kościele w dokumentach pisanych
1428 – poświęcenie kościoła Św. Krzyża na Rudzy
1 poł. XV w. – lokacja nowego miasta i budowa nowego kościoła parafialnego Narodzenia NMP wraz z przeniesieniem ze Starego Żywca
1467 – Piotr Komorowski właścicielem Żywca z nadania króla Kazimierza Jagiellończyka
1507 – powódź i odbudowa kościoła w Starym Żywcu
1547 – poświęcenie rozbudowanego i odnowionego nakładem rodziny Komorowskich kościoła parafialnego
1591 – budowa drewnianego kościółka św. Marka jako wotum błagalnego, chroniącego miasto od zarazy
1611 – pierwsza piesza pielgrzymka z Żywca na Jasną Górę
1624 – królowa Konstancja właścicielką Żywca
1655 – pobyt króla Jana Kazimierza w mieście oraz udział mieszkańców Żywiecczyzny w walkach z najeźdzcą szwedzkim
1678 – Żywiec we władaniu rodziny Wielopolskich
1701 – budowa drewnianego kościoła Przemienienia Pańskiego przez Andrzeja Komonieckiego, wójta i kronikarza żywieckiego
1711 – pożar kościoła parafialnego
1772 – pierwszy rozbiór Polski; Żywiecczyzna częścią Austriackiego
1838 – Żywiec w posiadaniu Habsburgów
1850-56 – przebudowa kościoła Przemienienia Pańskiego
1885 – przebudowa kościoła Św. Marka
1918 – Żywiecczyzna częścią odrodzonej Polski
1939-45 – II wojna światowa; proces germanizacji miasta, deportacje
1945 – pożar koscioła Wszystkich Świętych
1948 – ukończenie budowy kościoła św. Floriana w Zabłociu wraz z powstaniem oddzielnej parafii
1950 – przyłączenie Zabłocia i Sporysza do Żywca
1958 – budowa kościoła Chrystusa Króla w Sporyszu, powstanie oddzielnej parafii
1967 – powstanie Jeziora Żywieckiego
1976 – przyłączenie do Żywca wsi Moszczanica
1986 – powstanie parafii w Żywcu-Moszczanicy
1992 – powstanie Diecezji Bielsko-Żywieckiej, kościół parafialny Narodzenia NMP przeniesiony do rangi konkatedry
1995 – wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Żywcu.

Udostępnij:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •