KAPLICA CZAPELI PRZY KOŚCIELE ŚW. MARKA

KAPLICA NAGROBNA KS. TOMASZA CZAPELI Z 1907 R.

W centralnej części cmentarza przy kościele p.w. św. Marka w Żywcu stoi neogotycka kaplica nagrobna, zbudowana nad grobem ks. Tomasza Czapeli. Przy wejściu, po prawej stronie wyryto napis z nazwiskiem i miejscem pochodzenia budowniczego obiektu: J. L. Urban Olomounc. Nad wejściem wmurowana tablicę z cytatem z Księgi Psalmów: DOMINE DEUS MEUS IN TE SPERAVI / SALVUM ME FAC EX OMNIBUS PERSEQVENTIBUS ME / ET LIBERA ME PS. VII IV II (tłum.: Panie Boże mój, do Ciebie się uciekam / wybaw mnie i uwolnij od wszystkich prześladowców / Ps. 7, 4, 2). Wnętrze kaplicy jest bardzo ciekawe, nad drzwiami znajduje się kartusz z monogramem AG (tzn. Antonia Górska), oraz wmurowane w boczne ściany tablice z czarnego marmuru z napisami w języku łacińskim– na lewo od wejścia tablica fundacyjna: AEDIFICARE IUSSIT / ANTONIA / GÓRSKA, / ZYWIEC / ANNO DOMINI 1907. / FECIT / J. LEO URBAN, / OLOMUCII. (tłum.: Zbudować kazała / Antonia Górska, / Żywiec / w Roku Pańskim 1907. / Wykonał J. Leon Urban / z Ołomuńca.); na prawo epitafium: THOMAS / CZAPELA / PAROCHUS IN ŚLEMIEŃ /VICEDEC. IN SUCHA / NATUS IN NEO-SANDECIA / AN 1842 / ORDIN. 1871 / MORTUUS IN ZYWIEC / 2. NOV. 1906 / LUX PERPETUA LUCEATE EI! (tłum.: Tomasz / Czapela / proboszcz w Ślemieniu / wicedziekan w Suchej / urodzony w Nowym Sączu / w Roku Pańskim 1842 / przyjął święcenia 1871 / zmarły w Żywcu / 2 listopada 1906 / Światłość wieczna niechaj Mu świeci!). Ponadto wewnątrz kaplicy w nowszych czasach umieszczono podniszczony ołtarzyk z kolumienkami i obrazkiem „Serce Jezusa”.

KIM BYŁ KS. TOMASZ CZAPELA?
Pochowany pod kaplicą ks. Tomasz Czapela urodził się 1 grudnia 1842 r. w Nowym Sączu w mieszczańskiej rodzinie Jana i Józefy z domu Mazurek. Tam ukończył szkołę elementarną i gimnazjum. Teologię studiował w Tarnowie i tam 31 lipca 1871 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Józefa Alojzego Pukalskiego. Od 7 września 1871 r. był wikarym, a od 4 marca 1873 r. administratorem parafii w Suchej. Od 17 sierpnia 1874 r. znów był tam wikarym, po czym jeszcze w tym samym roku był wikarym kolejno w Dobrej, w Radomyślu Wielkim, a od 9 listopada 1874 r. w Mszanie. Od 22 grudnia 1875 r. był administratorem parafii w Ślemieniu, a 17 maja 1876 r. został instytuowany na to probostwo. W latach 1881-1888 był notariuszem nowo utworzonego dekanatu suskiego, a od 1889 r. wicedziekanem. Poza posługą duszpasterską prowadził również działalność społeczną i polityczną. W latach 1879-1896 był członkiem Rady Powiatowej w Żywcu z grupy większych posiadłości, w latach 1890-1896 jako delegat tejże Rady był członkiem Rady Szkolnej Okręgowej, a później w latach 1897-1899 pracował jako urzędnik w Wydziale Powiatowym, pełniąc funkcję lustratora. Ks. Czapela był również jednym z inicjatorów powstania Kółka Rolniczego w Ślemieniu i od 12 października 1890 r. do 19 marca 1891 r. jego pierwszym prezesem. Od 3 grudnia 1891 r. do 1899 r. był także wiceprezesem Zarządu Powiatowego Towarzystwa „Kółek Rolniczych” w Żywcu. W 1895 r. zrezygnował z probostwa i rezydował w Żywcu, gdzie zmarł 2 listopada 1906 r. Dom, w którym mieszkał w 1906 r. został zakupiony za kwotę 36000 koron i później rozbudowany z przeznaczeniem na siedzibę starostwa powiatowego.
Kaplicę nad grobem ks. Czapeli w 1907 r. z polecenia Antonii Górskiej, jego służącej i spadkobierczyni, zbudowała firma Josefa Leona Urbana, który był właścicielem dużego zakładu kamieniarskiego w Ołomuńcu, specjalizującego się w produkcji nagrobków i budowie kaplic nagrobnych. Realizując różne projekty, firma Urbana niejednokrotnie współpracowała z najlepszymi i najbardziej wziętymi architektami wiedeńskimi i praskimi.
Kaplica nagrobna ks. Czapeli wraz z cmentarzem i kościołem pw. św. Marka jest wpisana do rejestru zabytków pod nr A-604/89 na podstawie decyzji z dnia 7 czerwca 1990 r.

20161101_100136 20161101_094704 06 Kaplica ks. Czapeli - II etap rewitalizacji  X 2016 r.

Udostępnij:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •