Chrzest

Sakrament Chrztu świętego w parafii konkatedralnej udzielany jest w pierwszą niedzielę każdego miesiąca o godz. 12.30 oraz w trzecią niedzielę każdego miesiąca o godz. 16.00. W razie konieczności, w wyjątkowych sytuacjach, także w innym terminie, który trzeba uzgodnić z duszpasterzem.

Dziecko do chrztu należy zapisać w kancelarii parafialnej przynajmniej tydzień wcześniej, przedstawiając:

- metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka (rodzice dziecka, którzy żyją bez ślubu kościelnego nie mając przeszkód do jego zawarcia – winni tę sprawę uregulować jak najszybciej)

- wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego

- zaświadczenie rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami (z parafii ich zamieszkania).

Chrzestnym może być chrześcijanin, który przyjął sakrament bierzmowania, ukończył 16 lat i prowadzi życie zgodne z wiarą katolicką. Zaświadczenie wydaje parafia w miejscu zamieszkania chrzestnego.

Rodzicami chrzestnymi nie mogą być:

- osoby żyjące w związkach niesakramentalnych

- nie uczęszczające regularnie na Mszę św. w niedziele i święta

- nie przystępujący do sakramentów świętych

- nie uczęszczający na lekcję religii (dotyczy młodzieży szkolnej)

- publiczni gorszyciele

Zgłoszenie dziecka do chrztu dokonuje się w kancelarii parafialnej przez przynajmniej jednego rodzica przedstawiając ww dokumenty.

Rodzice i chrzestni są zobowiązani do uczestniczenia w pouczeniu przed chrzcielnym (po Mszy św. wieczornej w sobotę poprzedzającą chrzest).

Udostępnij:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •