ŚWIĘCENIA DIAKONATU W KONKATEDRZE

Biskup Roman Pindel udzielił 8 maja w żywieckiej konkatedrze w Żywcu święceń diakonatu sześciu alumnom, kończącym V rok studiów w krakowskim Wyższym Seminarium Duchownym. Były to drugie w historii diecezji bielsko-żywieckiej święcenia w żywieckiej świątyni.
Święcenia odbyły się poprzez nałożenie rąk biskupa i modlitwę. Wcześniej kandydaci na diakonów złożyli przyrzeczenia celibatu oraz posłuszeństwa biskupowi. Zobowiązali się także do codziennej modlitwy brewiarzowej. Diakoni otrzymali stułę diakońską oraz dalmatykę. Na znak posłania do głoszenia Dobrej Nowiny ordynariusz podał kandydatom do kapłaństwa księgę słowa Bożego oraz przekazał pocałunek pokoju.
Biskup, który był w latach 2004-2011 ojcem duchownym w seminarium, a od 2011 do czasu wyboru na ordynariusza diecezji, w listopadzie 2013 roku, piastował urząd rektora tej placówki, osobiście poznał na początku formacji seminaryjnej wyświęconych w poniedziałek diakonów.

Tekst i zdjęcia p. Robert Karp KAI

1 2 3 4 5 7 8 9 11 12 22 33 44 55 56 66 67 77

Udostępnij:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •