Miesięcznik Wspólnota na lipiec

IMG_6637

Czas wolny służy umacnianiu społecznych więzi, zwłaszcza rodzinnych. Kościelne dokumenty wskazują, iż czas ten poświęcony świętowaniu buduje eklezjalną wspólnotę. Według chrześcijańskiej tradycji winien być przynajmniej w pewnej części poświęcony zaangażowaniu na rzecz osób znajdujących się w potrzebie: chorych, niepełnosprawnych, samotnych. Buduje on międzyludzką solidarność. W tak zwanych nowoczesnych społeczeństwach obserwuje się załamanie tradycyjnych struktur społecznych budujących podstawowe międzyludzkie więzi (rodzina, wspólnota sąsiedzka). Także rekreacja coraz częściej odbywa się poza własnym domem w kręgach znajomych, klubach zainteresowań bądź innych ośrodkach wolnego czasu. Naturalna rzeczą jest, iż człowiek szuka szerszych kontaktów społecznych poza najbliższym gronem osób. Służy to jego osobowemu i społecznemu rozwojowi.

miesięcznik Wspólnota – lipiec1

Udostępnij:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •